En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
12 februari 2015
Finansdepartementet

Effektivare bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen. Syftet är att stärka och göra det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism mera effektivt.

Förslagen i lagrådsremissen är en anpassning av den svenska penningtvättslagen till vissa av de internationella standarderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering terrorism.

Förslagen innebär bland annat att verksamhetsutövare åläggs att göra en bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten. Det föreslås också att begreppet person i politiskt utsatt ställning utvidgas. Dessutom föreslås vissa ändringar av de bestämmelser som reglerar den tillsyn av vissa verksamhetsutövare som bedrivs av länsstyrelserna.

Sverige är medlem i den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF) som är internationell standardsättare för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. År 2012 reviderades och antogs 40 rekommendationer av FATF. Det är bl.a. mot bakgrund av denna revidering som förslagen till lagändringar nu presenteras av regeringen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.

Kontakt
Anna Söderström
Pressekreterare hos Per Bolund
072-532 17 13

Anna Andersson
Kansliråd
08-405 37 31