En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
13 februari 2015
Finansdepartementet

Förslag om slopad skattereduktion för gåvor

Finansdepartementet föreslår att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas.

I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet bör slopas från och med 2016. I en promemoria som idag har skickats ut på remiss föreslås därför att skattereduktionen för gåvor och därmed också Skatteverkets hantering med godkännande av gåvomottagare ska slopas den 1 januari 2016.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-216 95 65

Peter Österberg, kansliråd
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 48 97