En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har en fråga om de nya momsreglerna som ska gälla från och med Juli detta år. Antingen är jag trög eller så är det tiden på dygnet som gör det för jag har svårt att hänga med. Dessvärre är jag nog trög.

Jag har en bekant (som vi kan kalla Erik bara för att jag som vanligt ska krångla till allting)som driver ett mindre byggföretag i Sverige. Han har sin bror & far boendes i Estland eller Lettland som där driver en byggfirma och dom gör en hel del arbeten genom det svenska bolaget och fakturerar Erik på utförda arbeten (minus omkostnader etc).

Hur påverkas dom av dessa nya momsregler? Som jag har förstått det så är det kunden till det Svenska Företaget som ska betala in momsen. Blir det några skillnader när det utländska företaget sedan fakturerar Eriks företag?

3 Kommentarer
 1. anon
  JurStud
  jan 16, 2007

  Google svarade så här....

  Regeringen har lagt ett förslag om att införa regler om omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn för att motverka fusk och undanhållande av moms. Förslaget innebär att vissa köpare av byggtjänster kommer att bli skattskyldiga att redovisa moms på inköpta tjänster istället för den som tillhandahåller tjänsterna.

  Lagförslaget kommer att omfatta såväl svenska som utländska näringsidkare. Detta innebär att vissa utländska näringsidkare, som inte behöver registrera sig för moms i Sverige enligt nuvarande regler i 1 kap 2 § första stycket p 4 b i Mervärdesskattelager, kommer att bli skyldiga att registrera sig för moms för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt de föreslagna reglerna om omvänd skattskyldighet.

  Byggtjänster
  För att utföra ovan angivna byggtjänster föreslås den omvända skattskyldigheten omfatta byggtjänster såsom:

  • mark och grundarbeten,
  • bygg- och anläggningsarbeten,
  • bygginstallationer,
  • slutbehandling av byggnader,
  • byggstädning,
  • uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare samt
  • uthyrning av arbetskraft.

  Byggföretag
  För att omvänd skattskyldighet ska gälla krävs att den som köper byggtjänsten är ett byggföretag.

  Enligt lagförslaget definieras ett byggföretag som en näringsidkare som i sin verksamhet själv inte endast tillfälligtvis tillhandahåller ovannämnda tjänster. Avsikten är att bland annat fastighetsförvaltande företag eller moderbolag i koncern som vid något enstaka tillfälle köper in och vidarefakturerar byggtjänster inte ska omfattas av den omvända skatteskyldigheten.

  För att det inte ska vara möjligt att kringgå bestämmelserna genom att sätta in ett icke-byggföretag (mellanman) i en entreprenad föreslås dock att en näringsidkare som tillhandahåller ett byggförtag de aktuella byggtjänsterna också ska omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet.

  Enligt min uppfattning kan dessa regler ge upphov till en del gränsdragningsproblem när det gäller att definiera vad som är ett byggföretag. Detta då lagförslaget inte närmare definierar vad som avses med ett tillfälligt tillhandhållande av byggtjänster, vare sig i fråga om omfattning eller om den tidsperiod bedömningen ska avse. I lagförslaget anges inte heller om bedömningen av en näringsidkares status som byggföretag kan ges retroaktiv verkan.

  Obligatoriskt med omvänd skattskyldighet
  Den omvända skattskyldigheten kommer att vara obligatorisk. Detta innebär att en köpare av ovan angivna tjänster som felaktigt blir fakturerad moms och gör avdrag för denna moms kommer att kunna vägras avdrag och påföras skattetillägg. Den som tillhandahåller tjänsterna kommer att exponeras på motsvarande sätt om man felaktigt bedömer att reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga och därför avstår från att redovisa moms på sitt tillhandahållande

  Förskott eller à conto betalning
  Regeln om uppskjuten redovisning av utgående skatt vid förskott eller à conto-betalning för byggnads- eller anläggningsentreprenad förslås finnas kvar och anpassas så att regeln blir tillämplig även vid omvänd skattskyldighet. I förslaget anges dock att frågan om dessa regler helt ska avskaffas kan komma att omprövas i ett senare sammanhang.

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 17, 2007

  Hej Patrik och Jur stud!

  Den omvända skattskyldigheten kommer att ge upphov till många svårlösta problem. Ohc vi kan som vanligt räkna med att få skattetillägg varje gång vi gör fel. Det gäller även i sådan fall då felet inte lett till att mervärdesskatt undanhållits det allmänna, dvs. när ingående och utgående moms tar ut varandra. Exakt hur de nya reglerna kommer att slå är det för tidigt att ha någon uppfattning om. Skatteverket måste komma ut med tillämpningsanvisningar.

  I Patriks fall bör det redan vid köp av tjänst från annat EU-land vara så att köparen, dvs. det svenska bolaget är omvänt skattskyldig till moms men kan lyft samma belopp i samma skattedeklaration. Om den skattskyldige glömmer att ta upp de båda posterna, tror jag det kan bli skattetillägg med 20 % på den utgående momsen.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Patrick (inte verifierad)
  jan 17, 2007

  Tack Clas och även Jur stud. Jag har inte haft någon direktkontakt med Skattemyndigheterna själv (annat än ett snabbt samtal som jag var tvungen avsluta) men det lilla någon stackare stammade fram där tydde ju på att detta är ett litet problematiskt ärende och att dom inte direkt har tänkt igenom det. Det har ju genomförts i andra länder, nu får man bara hoppas att Sverige inte gör som vanligt dvs: Man ser endast en bit och genomför den istället för att se hela bilden. Ska ringa ett nytt samtal imorrn. Hur som helst, tack än en gång.