En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Bryssel

Den 8 mars deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Bryssel. På dagordningen står ändring av direktivet om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, där målet är att nå en allmän inriktning.

Vidare ska ministrarna diskutera genomförandet av förra årets landsspecifika rekommendationer i ljuset av kommissionens nyligen publicerade landrapporter. Övriga punkter på dagordningen handlar om att rådet ska anta slutsatser om kommissionens rapport om finanspolitisk hållbarhet, en lägesrapport om bankunionen samt en återrapportering från G20-mötet i Shanghai som ägde rum i slutet av februari.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Publicerad 07 mars 2016 · Uppdaterad 07 mars 2016