En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Bättre informationsutbyte ska minska möjligheterna till skatteundandragande

Efter hårt arbete från Sverige antogs den 8 december 2015 ändringar i EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Det ändrade direktivet möjliggör för medlemsstaterna att automatiskt utbyta upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning.

Syftet är att öka transparensen och göra det möjligt att minska gränsöverskridande skatteflykt, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens inom Europeiska unionen.

Finansdepartementet remitterar därför i dag en promemoria med förslag till ändringar som behövs för att införa direktivet i svensk lagstiftning.

Direktivet medför att medlemsstaternas behöriga myndigheter genom automatiskt utbyte ska lämna upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning till övriga medlemsstaters behöriga myndigheter och till Europeiska kommissionen. De skyldigheter som följer av direktivet är bl.a. att vissa grundläggande upplysningar ska lämnas till samtliga medlemsstaters behöriga myndigheter. Kommissionen ska få del av en begränsad uppsättning grundläggande upplysningar, vilket inte innefattar identiteten på den sökande.

- Skattebrott och skatteflykt är aldrig acceptabelt. Med tanke på den senaste tidens debatt blir detta ytterligare ett steg i rätt riktning för ökad transparens på skatteområdet. Detta kommer att sätt stopp för vissa länders förmånliga skattebesked och göra det möjligt att minska gränsöverskridande skatteflykt, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens inom Europeiska unionen, säger finansminister Magdalena Andersson.

De nya bestämmelserna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Linda Bolund Thornell
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 37 16

Genvägar
Promemoria: Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning

Publicerad 07 april 2016 · Uppdaterad 07 april 2016