En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Sänkt reklamskatt

Reklamskatten ska sänkas med 20 miljoner kronor 2017 och med ytterligare 20 miljoner kronor 2019. Det föreslår Finansdepartementet i en promemoria som skickas ut på remiss i dag.

Förslagen i promemorian innebär att:
•skattesatsen för annonser i periodiska publikationer sänks från 3 procent till 2,5 procent och för övriga annonser och reklam från 8 procent till 7,65 procent.
•gränsen för återbetalning av reklamskatt för annonser i periodiska publikationer höjs från ett belopp motsvarande en skattepliktig omsättning om högst 50 miljoner kronor per år till 75 miljoner kronor.
•gränsen för redovisnings­skyldighet höjs från 20 000 kronor till 60 000 kronor vad gäller reklamskatt för andra än periodiska publikationer.

Vidare föreslås att från och med den 1 januari 2019 ska reklamskattesatserna sänkas ytterligare från 2,5 procent till 1 procent för annonser i periodiska publikationer och från 7,65 procent till 6,9 procent för övriga.

För dagspressen innebär förlagen att skatten sänks i två omgångar samt att det s.k. grundavdraget höjs från dagens maximala belopp på 1 500 000 kronor till 1 875 000 kronor per år. Förslagen leder även till att övriga skattskyldiga för reklamskatt gynnas genom sänkta skattesatser. Förslaget förväntas även innebära att ca 700 småföretag och idrottsföreningar slipper redovisa och betala reklamskatt i och med den höjda redovisningsgränsen.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Mia Helenius Lockner
Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 54 03 

Genvägar
Promemoria: Sänkt reklamskatt

Publicerad 11 april 2016 · Uppdaterad 11 april 2016