En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss med förslag om golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen till Lagrådet.

Syfte med förslaget är att undvika oklarheter om hur bestämmelserna ska tillämpas och att förhindra att bestämmelserna får oavsedda effekter om den genomsnittliga statslåneräntan eller statslåneräntan vid utgången av november blir 0 eller negativ.

Statslåneräntan används som referensränta inom skattelagstiftningen. Förslaget omfattar bland annat bestämmelserna om ränteavdragsbegränsningar i näringsverksamhet, schablonintäkt vid avsättning till periodiseringsfond, fördelningsbelopp vid räntefördelning, skatteunderlag för avkastningsskatt på pensionsmedel och värdering av bilförmån och ränteförmån.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-216 95 65  
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Tove Berlin
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 14 02   

Marianne Kilnes
 Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 21 66  

Genvägar
Lagrådsremiss: Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

Publicerad 16 september 2016 · Uppdaterad 16 september 2016