En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om utflyttningsbeskattning av fysiska personer. Förslaget har tagits fram av Skatteverket.

- Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen. Det ska inte vara möjligt att flytta från Sverige och därigenom undgå beskattning av kapitalvinster som har upparbetats här. Remissinstanserna ska nu säga sitt och jag ser fram emot att ta del av deras synpunkter, säger finansminister Magdalena Andersson.

Syftet med förslaget är att säkerställa att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige beskattas här. Regeringen anser att dagens reglering, den s.k. tioårsregeln, inte är tillräckligt effektiv och det är möjligt att helt eller delvis undgå beskattning av kapitalvinster i samband med utflyttning.

Förslaget innebär att tioårsregeln slopas och att kapitaltillgångar som ägs av en fysisk person i stället ska anses avyttrade om personen flyttar ut från Sverige. Det innebär att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige fram till utflyttningen beskattas här.

Den som flyttar till en stat inom EES eller till en stat med vilken Sverige har ett skatteavtal med en bestämmelse om informationsutbyte föreslås kunna få anstånd med betalning av skatten. Ett system med utflyttningsbeskattning kommer att medföra att uppgiftsskyldigheten till Skatteverket utökas och att andra förfarandebestämmelser införs.

I promemorian föreslås även att tillgångar som överlåts benefikt till en person som inte är skattskyldig i Sverige ska anses avyttrade och därmed beskattas hos överlåtaren.

Enligt Skatteverkets egna beräkningar leder förslagen till ökade skatteintäkter om ca 1 miljard kronor per år.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Peter Österberg
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 48 97  
e-post till Peter Österberg, via registrator

Genvägar
Skatteverkets promemoria: Exitbeskattning för fysiska personer

Publicerad 08 december 2017 · Uppdaterad 08 december 2017