En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Sverige och Japan har enats om ett avtal om social trygghet. Detta välkomnades och meddelades vid ett möte mellan Japans premiärminister Shinzo Abe, Akie Abe och kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia.

Mötet hölls under kungaparets besök i Japan under firandet av 150 år av diplomatiska förbindelser mellan länderna. Vid besöket representerades den svenska regeringen av Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, samt Ann Linde, EU- och handelsminister.

– Sverige har redan i dag goda kontakter och ett stort utbyte med Japan, men avtalet gör att förutsättningarna kommer bli bättre. Det är viktigt att säkra tryggheten och underlätta för de som har bott och arbetat i båda länderna, säger socialminister Annika Strandhäll.

De båda länderna avser att under året underteckna avtalet, som underlättar för enskilda och företag som verkar både i Sverige och Japan. Avtalet innebär samordning av pension för personer som rör sig mellan länderna. För svensk räkning kommer avtalet exempelvis innebära att det blir lättare för en svensk som arbetat i Japan att få japansk pension utbetald i Sverige. Avtalet innebär också att företag och enskilda inte ska behöva betala socialavgifter för pensioner både i Sverige och Japan.

Efter undertecknandet av avtalet om social trygghet ska det godkännas av respektive land innan det kan träda i kraft. För Sveriges del innebär det att en proposition kommer att lämnas till riksdagen.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70  
e-post till Victor Harju

Publicerad 25 april 2018