En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Sverige och Ryssland undertecknade igår ett protokoll om ändring i 1993 års avtal mellan Sverige och Ryssland för undvikande av dubbelbeskattning gällande skatter på inkomst.

Genom ändringsprotokollet uppdateras skatteavtalet till nya internationella standarder som följer av det internationella projekt som G20 och OECD genomfört för att motverka erosion av skattebasen och vinstförflyttningar, (det s.k. BEPS-projektet). Även uppdatering till internationella standarder för informationsutbyte på skatteområdet har gjorts. Ändringarna i protokollet innebär också bl.a. att nya bestämmelser rörande beskattning av delägarbeskattade subjekt införs och att bestämmelserna om utdelning och kapitalvinst ändras.

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Mats Andersson
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen 
Telefon 08-405 18 63  
e-post till Mats Andersson, via registrator

Genvägar
Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland

Publicerad 25 maj 2018