En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej Clas,

Jag är bosatt utomlands, utskriven ur Sverige sen ett år tillbaks. Jag har inga tillgångar kavr i Sverige förutom lite Aktier i stora börsnoterade bolag vilket gör att mina aktier inte utgör någon betydande tillgång. Jag beskattas inte i Sverige just nu.

Jag har ett bolag offshore och har nu fått erbjudande att via mitt offshorebolag köpa 25% i ett nybildat svenskt AB.

Alltså, mitt offshorebolag äger 25% i ett svenskt bolag, jag är utskriven från sverige sen ett år tillbaka.

Om jag nu köper dessa 25% kommer då Sverige vilja beskatta mig personligen då jag genom mitt offshorebolag äger en betydande post i ett AB.

Jag kommer naturligtvis betala skatt på eventuella vinster som det svenska bolaget gör. men kommer jag drabbas personligen?

Tack på förhand!

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 15, 2007

  Hej AdSo76!

  Så som Du beskriver Din situation, tycks Du endast vara begränsat skattskyldig i Sverige. Kommer Du då att bli obegränsat skattskyldig bara genom att Du (indirekt) kommer att äga 25 % i ett svenskt företag? Det kan Du bli, om innehavet medför att Du anses ha ett "väsentligt inflytande" i företaget! Mer än så kan jag inte säga utan utredning i den delen.

  OM vi för ett ögonblick antar att de 25 % inte skulle medföra att Du blir obegränsat skattskyldig här, skulle jag vilja säga följande. En svensk som flyttat ut och är begränsat skattskyldig, skall under en tioårsperiod betala svensk skatt på kapitalvinster avseende vissa svenska värdepapper, bl.a. aktier. Det gäller även svenska aktier som köpts efter utflyttningen. Frågan blir då om Du slipper svensk skatt på framtida kapitalvinster m.h.t. att Ditt innehav i svenska aktier blir indirekt genom förmedling av ett off shore bolag. Eftersom off shore bolag i de flesta fallen kan cfc-beskattas blir jag tveksam. Antingen borde tveksamheten angående cfc-beskattningen utredas eller också bör Du välja att välja att lägga det utländska holdingbolaget i ett land som har sådana förhållanden att Skatteverket inte kan cfc-beskatta.

  Slutligen nämner Du inte något om vilket land Du nu bor i. Eventuellt kan det landet ha ett dubbelbeskattningsavtal med Sverige som skyddar Dig.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB