En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 17 december 2019

EU-kommissionen har ännu inte fattat något beslut om godkännandet av investeraravdraget kan förlängas efter den 31 december 2019. Förlängs inte godkännandet finns det risk för att investeraravdraget från och med nästa år inte är förenligt med EU:s regler om statligt stöd. Finansdepartementet föreslår därför att reglerna om investeraravdrag ändras så att kommissionens godkännande inte krävs. Ändringarna är inte nödvändiga om kommissionen förlänger godkännandet.

Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i vissa fall kan göra avdrag för en del av kostnaden. Avdraget infördes för att stimulera tillgången till kapital för mindre företag. Investeraravdraget är ett statligt stöd som har godkänts av EU-kommissionen fram till och med den 31 december 2019. Regeringen har anmält stödet för fortsatt godkännande från och med den 1 januari 2020 men kommissionen har ännu inte fattat något beslut med anledning av anmälan.

Om kommissionen inte förlänger godkännandet av investeraravdraget måste reglerna för avdraget ändras för att vara förenliga med EU-rättens regler om statligt stöd. Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag på nödvändiga ändringar. Förslaget innebär bland annat att bara förvärv i företag som varit verksamma på en marknad i mindre än sju år kan ge avdrag. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020. Parallellt med lagstiftningsarbetet arbetar regeringen vidare med att få kommissionen att godkänna en förlängning.

Om EU-kommissionen inte förlänger investeraravdraget innan årsskiftet finns det risk för att de svenska reglerna inte är förenliga med EU:s regler om statligt stöd från och med den 1 januari 2020 fram antingen tills de nya reglerna som föreslås i promemorian träder i kraft eller tills kommissionen beslutar om ett förlängt godkännande.

Kontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Tove Berlin
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 14 02
e-post till Tove Berlin, via registrator