En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Själv befinner jag mig efter 6 ar i Hfd som ej annu beslutat om PT - efter 14 manader - vilket torde utgora ett brott enligt EU domstolen. Oavsett las och begrunda nedan samt hur ni, lasare pa detta forum kan paverka era lokala politiker att reformera SKV saval som de svenska forvaltningsratterna ! Enjoy ! https://www.fplus.se/sa-rik-maste-du-vara-for-att-vinna-mot-skatteverket/a/Jo4vKj?utm_term=fplus_morgonkoll&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=fplus_morgonkoll

6 Kommentarer
 1. anon
  matgus3
  feb 20, 2020

  Så rik måste du vara för att vinna mot Skatteverket

  Advokater, skattejurister och företagare har fått nog. Att processa mot Skatteverket kostar så mycket att många inte längre vågar ta strid mot myndigheten. ”Även om du vinner så går du minus”, säger en av de experter som fPlus har talat med.

  – Ibland intar Skatteverket på ett tidigt stadium en ställning i en sakfråga utan full insyn i det konkreta fallet och man får uppfattningen att de har en linje som de vill driva. Då är det upp till den skattskyldiga att försvara sig även om linjen ger ett felaktigt resultat i det konkreta fallet.

  Det säger Linnea Back, som tidigare blivit utsedd till årets skattejurist och numera är partner och ansvarig för skattegruppen på advokatbyrån Baker & McKenzie.

  Objektivitet är inget man diskuterar på Skatteverket, vilket är problematiskt i sig då Skatteverket är en väldigt stor myndighet med mycket muskler.

  Skattejuristen Andreas Möller arbetade i 12 år på Skatteverket innan han öppnade sin en egen byrå, Möllers Juridik, där han numera bland annat driver processer mot myndigheten. Han menar att det finns stora brister i objektivitet inom myndigheten när det gäller att värdera sådan bevisning som talar för den skattskyldige.

  – Objektivitet är inget man diskuterar på Skatteverket, vilket är problematiskt i sig då Skatteverket är en väldigt stor myndighet med mycket muskler, säger han.

  Driver tveksamma processer

  Han menar även att myndigheten driver mängder av tveksamma processer mot skattskyldiga, trots att man inte har en aning om hur utgången ska bli.

  – Ofta förminskar man bevisningen från den skattskyldige och är därmed inte objektiva i sina bedömningar.

  Att man driver tveksamma processer handlar om att bilda ny praxis som i vissa fall kan strida mot den aktuella lagstiftningen, menar han. Han menar dessutom att Skatteverkets agerande på det här sättet är ”systematiskt”.

  – Det går mycket fortare att driva de här typer av tveksamma processer för att skapa praxis än att vänta på ny lagstiftning som ofta tar otroligt lång tid. På det viset är det ett snabbare och enklare sätt för Skatteverket. Men det är otroligt orättvist för den skattskyldiga.

  ”Även om du vinner går du minus”

  Vid ett skatterättsligt mål mot staten får endast sex procent full ersättning för sina rättskostnader vid en vunnen process, visar en rapport från 2018 gjord av Rättvis skatteprocess och Företagarna.

  – Det är väldigt sällan som den skattskyldige, som driver en process mot myndigheten får ersättning. Säg att skattetvisten rör 50 000 och ombudskostnaderna landar på ungefär 100 000 kronor. Då kan den skattskyldige vid bifall av sitt överklagande få tillbaka cirka 20 000 kronor. Så även om du vinner så går du minus, säger Andreas Möller.

  Guillou tar striden för alla småföretagare

  fPlus intervjuade nyligen stjärnförfattaren Jan Guillou som åker på en tung skattesmäll på grund av att Skatteverket anser att hans skrivarstuga ska betraktas som privatbostad och därför förmånsbeskattas. Jan Guillou kallar det för trakasserier och har nu inlett en juridisk kamp mot myndigheten. Han menar att han har ett moraliskt ansvar att ta den här striden, trots att det kostar.

  – Jag vet att andra företagare inte har det lika gott ställt som jag. Man får ju heller ingen rättshjälp i såna här fall. Man kan alltså bara försvara sig om man har tillräckligt med resurser. Därför undviker Skatteverket storföretagen och ger sig på småföretagare. Och vanliga småföretagare har inte råd att försvara sig mot Skatteverket. Jag har därför ett moraliskt ansvar att ta den här striden, sa han till fPlus.

  I grunden är det en fråga om individuella mänskliga rättigheter, möjligheten att ta sina rättigheter gentemot staten till vara.

  Skatteverket har så gott som alltid större processvana och mer resurser än den enskilde. Spelplanen är alltså ojämn redan från början, menar Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna och verkställande ledamot på Rättvis Skatteprocess. Även han kritiserar de låga ersättningskostnaderna och menar att det är problematiskt att plånboken får styra om företagare väljer att processa mot Skatteverket eller inte.

  – I grunden är det en fråga om individuella mänskliga rättigheter, möjligheten att ta sina rättigheter gentemot staten till vara. För att det inte ska stanna vid att vara fina ord i konventioner, krävs att vanliga människor har möjlighet att hävda sina rättigheter i domstol. Vinner man som enskild bör huvudregeln vara att rättegångskostnaderna ska ersättas fullt ut, så länge de inte är orimliga, säger han.

  Krävs det mycket pengar för att driva en process?

  – Det beror på vad det gäller för fråga, men skattemål är inte sällan komplexa, och för att ha en chans att få rätt i domstol krävs ofta hjälp av experter och ombud. Sådan kvalificerad hjälp kostar förstås.

  Finns det anledning att ifrågasätta rättssäkerheten?

  – Färsk forskning visar att man har mångdubbelt större chans att som enskild få rätt i en förvaltningsrättslig domstolsprocess om man har ett juridiskt ombud, än om man för sin egen talan. En undersökning som Rättvis skatteprocess genomfört bland advokater som processar i skattemål visade att drygt 60 procent anser att förvaltningsdomstolarna är partiska, vilket ska jämföras med sju procent bland de advokater som processar i andra domstolar. Det finns alltså skäl att vara orolig för den effektiva rättssäkerheten i förvaltningsprocessen.

  Vad behöver ändras?

  – I somras avgjorde Högsta Förvaltningsdomstolen ett mål (HFD 2019 ref. 16), som klargjorde villkoren för ersättning för rättegångskostnader i skattemål något. Förhoppningsvis kan det leda till att full ersättning vid vinst ges oftare, men vi vet inte ännu hur underrätterna har agerat efter det avgörandet, säger han och fortsätter:

  – Andra åtgärder som skulle stärka rättssäkerheten är en breddad rekrytering av domare till förvaltningsdomstolarna, att anstånd med betalning av skatt ges som regel när tveksamhet råder om skattebeslutet, och ökade möjligheter till bindande förhandsbesked från Skatteverket.

  Skillnad mellan att ha rätt och att få rätt

  Linnea Back, betonar att det i skatterättsliga mål är viktigt att man är medveten om att det finns en väldigt stor skillnad mellan att ha rätt och att få rätt.

  – Domstolens roll är inte att skipa rättvisa, utan att avgöra vem som har uppfyllt de beviskraven som krävs för att få bifall till sin talan.

  I praktiken betyder det att många tvingas betala stora summor innan de vet om de bör driva en process. Det är särskilt problematiskt för mindre företag.

  Hon menar vidare att det ofta är svårt för mindre företagare att överklaga beslut från Skatteverket, då ombudskostnaderna ofta överstiger den skatt som överklagats.

  – Det finns vissa småföretag som faktiskt inte har råd att processa och det är problematiskt att de inte har möjligheten att tillvarata sin rätt.

  Hon menar att företag måste lägga ned stora kostnader innan de ens vet om de har en chans att vinna.

  – En småföretagare behöver ofta anlita ett ombud för att se vilka förutsättningar man har att få utfallet ändrat. I praktiken betyder det att många tvingas betala stora summor innan de vet om de bör driva en process. Det är särskilt problematiskt för mindre företag.

  Hon menar även att problematiken kring de låga ersättningskostnaderna inte uteslutande rör småföretagare utan även större globala företag.

  – Det är nästintill ett skämt när företag lägger ned miljontals kronor i komplexa utredningar för att försvara sig mot Skatteverket och får 50 000 kronor i ersättning.

  Skatteverket borde ha lättare att backa

  Men det finns skillnader i hur myndigheten ser på små respektive större företag, menar hon.

  – Det finns exempel på att man försökt inrätta system för att underlätta för de större företagen att göra rätt samtidigt som de mindre företagen hänvisas till processvägen, säger hon och fortsätter:

  – Min uppfattning är även att Skatteverket i regel beviljar anstånd när det handlar om större företag men inte alls i lika hög grad när det gäller småföretag. Det kan dock bero på att de frågor som processas av de stora företagen generellt är mer komplexa och därmed har en mer oviss utgång.

  Hon menar vidare att Skatteverket fyller en viktig funktion i utvecklingen av rättsläget.

  – Skatteverket måste kunna driva vissa mer eller mindre kontroversiella processer. Men jag anser också att Skatteverket borde ha lättare att backa på ett tidigt stadium när de inser att deras linje inte håller.

  fPlus söker Skatteverket.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  feb 21, 2020

  Tack Mats för en intressant artikel som tyvärr beskriver verkligheten för många.

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  ML2018
  feb 23, 2020

  Det är alltid vara jobbigt att ta strid mot eller få hjälp från myndigheterna t.ex. SKV, AF och mm i SE.   Det tar inte bara pengar utan energi och tid.  

  <p>ML2018</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 23, 2020

  Stammer helt. Men SKV torde utgora de varsta. Tala och skriv till era folkvalda da SKV torde utgora en myndighet som borde reformeras i grunden. Aven tjansteansvar samt ersattning for felaktigt drivna fall borde aterinforas. Hur de agerar idag torde inte vara Axel Oxenstiernas tanke.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  ML2018
  feb 24, 2020

  Hej!

  Inte alla som jobbar i myndigheterna har tillräckliga arbetserfarenheter eller någonting fel med "on job training" eller har inte "on job training" allt.   När folket klagar/upptäcker felet då börjar den långa och plågsamma processen.  Samma fråga kan jag få olika svar.  Jag undrar de som jobbar i SKV inte riktigt har läst den relevanta lagen och ger folket ett ovarsamt svar. 

   

   

  <p>ML2018</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 24, 2020

  Tror du har ratt, ML. Sa viktigt att folkvalda farstar att myndigheten maste reformeras. Foljer gor ytterligare en intresant artikel, numera en klassiker, fran tidningen entreprenor.http://www.e-magin.se/paper/xg9kb5xz/paper/47#/paper/xg9kb5xz/46

   

  <p>Mats</p>