En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hur ska man räkna om man är flera delägare enligt 3:12. Vi är två delägare med löner på ca 5 MSEK totalt i en koncern. Måste vi båda ta ut 6 basbelopp + 5% av löner eller är det det beloppet tillsammans som gäller?

Undrar också om man kan tillgodoräkna sig löneunderlag i alla helägda dotterbolag eller om det endast berör det bolag man har direkt personligt ägande i? I vårt fall är det mesta va löneunderlaget i dotterbolagen.

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jul 04, 2007

  Hej Raspen!

  Det finns ett tak för löneuttaget. Det ligger på 15 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet ändras varje år. För närvarande är det 45,900 kr och 15 inkomstbasbelopp är således 688,500 kr. Överstiger lönen taket, behövs inget ytterligare löneuttag. Det räcker i princip att Du har någon närstående som tagit ut "rätt" lön ur bolaget. Du får ta med löneunderlag i dotterbolag. Reglerna är emelletid mycket snåriga och jag påstår att det krävs expertis för att kunna räkna ut exakt vad det blir. Politikerna talar om förenklingar för småföretagare men här har man liksom i så många andra sammanhang lyckats krångla till det rejält. Den uppenbara fällan är att man tar ut ett par kronor för lite i lön. Då försvinner hela löneunderlaget. Ej utnyttjalt underlag kan utnyttjas kommande år. Det gäller därför att ta ut rätt lön även under förlustår, om man räknar med vinst kommande år.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB