En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 17 februari 2022

Regeringen har i dag överlämnat ett förslag om ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar till Lagrådet. Syftet med förslaget är att regelverket ska bli mer förutsägbart och enklare att tillämpa, samtidigt som miljöstyrningen koncentreras till bilar med låga utsläpp. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2022.

Vid nuvarande beräkning av värdet av bilförmån sätts nybilspriset för en miljöbil ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för närmast jämförbara bil utan miljö­teknik. Sedan denna bestämmelse infördes har antalet miljö­anpassade bilmodeller ökat och ofta saknas en jämförbar bil utan miljöteknik. Detta har lett till en ökad administration för Skatteverket och generalagenterna för bilar, samtidigt som arbetsgivare och arbetstagare kan ha svårt att på förhand beräkna förmånsvärdet för nya miljöbilar.

Det nya förslaget innebär att nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar ändras så att nybilspriset, vid beräkningen av förmånsvärdet, sätts ned med ett fast schablonbelopp som utgår från bilens miljöteknik. Nedsättningsbeloppet föreslås vara:

350 000 kronor för elbilar och vätgas­bilar,
140 000 kronor för laddhybrider,
100 000 kronor för gasbilar.

Nedsättningsbeloppet får dock inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris. För att koncentrera miljöstyrningen till bilar med låga utsläpp föreslås att elhybrider och etanoldrivna bilar inte ska omfattas av nedsättningen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och ska gälla för bilar som blir skattepliktiga för första gången från och med det datumet.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med mindre än 10 miljoner kronor 2022.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg