En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 16 februari 2023

Regeringen har i dag överlämnat ett förslag om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till Lagrådet. Förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och aviserades i budgetpropositionen för 2023.

Regeringen föreslår att en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel ska gälla från 1 juli 2023 och tre år framåt. Förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra mindre hållbara alternativ. Skattefriheten föreslås omfatta laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

En förutsättning för skattefrihet är att laddningen sker vid en laddnings­punkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Skattefriheten omfattar inte laddning vid publika laddstationer och inte situationer där den anställde betalar för sin egen laddning och därefter begär ersättning från arbetsgivaren. Skattefriheten gäller inte heller om arbetsplatsen där laddningen sker är belägen i den anställdes bostad.

Den tillfälliga skattefriheten föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och beräknas minska statens intäkter med ca 110 miljoner kronor per helår.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

E-post till Finans­departementets registrator

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström