En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Fann nyligen denna intressanta sida.

Nu har jag några frågor och funderingar gällande ideell förening.  Hoppas på någon form av hjälp här, tackar på förhand!

Sponsor intäkter

Ska föreningen på något sätt redovisa sponsor intäkterna?


Sälja reklam via olika kanaler (hemsida etc)
Vad säger regler gällande detta, måste man betala skatter på dessa inkomster etc.?


Gemensamma resor för föreningens medlemmar

Föreningen har som avsikt att åka på olika events (även utanför Sverige) där föreningen deltar i olika arrangemang, där även prispengar kan ingå. Tips/regler gällande detta?

Löner

Regler vid utbetalning av lön/löner för ideell förening

Skattebefriad

Bör man som ideell förening ansöka om att bli skattebefriad?

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  nov 10, 2007

  Hej Anders!

  Det första Du skall ta reda på är om föreningen med hänsyn till sina stadgar och sin verksamhet omfattas av undantag från skattskyldighet för vissa inkomster. De flesta ideella föreningar med ett allmännyttigt ändamål är det. Vissa föreningar betecknas ideella föreningar men anses ändå ha som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska betingelser. Fackföreningar är ett bra exempel. De är visserligen ideella föreningar men de är ändå fullt ut skattskyldiga för alla inkomster.

  Även de föreningar som omfattas av undantag från skattskyldighet för räntor utdelningar och kapitalvinster m.m. är dock skattskyldiga för inkomst av näringsverksamhet. Det sistnämnda gäller dock inte sådan

  "inkomst som kommer från en självständig
  näringsverksamhet eller en särskild förvaltningsenhet som avser
  fastighet, om inkomsten till huvudsaklig del kommer från

  - verksamhet som är ett direkt led i främjandet av sådana
  ändamål som avses i 8 § eller som har annan naturlig anknytning
  till sådana ändamål, eller

  - verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för
  ideellt arbete."

  De kritiska orden är alltså "naturlig anknytning" och "hävd". Jag tror väl att sponsorsintäkter vanligtvis för t.ex. en idrottsförening hänförs till "hävd" och att de därmed skulle vara skattefria. Det finns dock all anledning att vara försiktig här.

  Det finns särskilda regler för priser till idrottsmän.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  robinoberg
  feb 15, 2012

  Hej!

  Jag undrar fortfarande samma frågor som Anders ställde, för det känns som att dom aldrig besvarades riktigt.

  Jag har startat en ideell förening, som ska samla in resurser från privatpersoner och företag i Sverige, för att senare distribuera dessa resurser till behövande i Kenya.

  Kanske kommer föreningen att köpa och sälja saker i både Sverige och Kenya, för att dra in ytterligare till olika projekt i Kenya. (Projekt som inkluderar fattiga barns kostnader för utbildning, stöd av deras hushåll, och byggationer av bibliotek och liknande)

  Tanken är att all vinst ska gå in i föreningen, för just dessa ändamål. Men, människor både där nere och här uppe kanske kommer att få lägga ut för mycket tid. Och då behöver dom lön. Dessutom kommer resorna mellan sverige och kenya att kosta en slant.

  Dessutom kommer föreningen att dra in pengar genom "crowd funding", paypal, och liknande. Plus eventuella reklam/sponsor-intäkter genom hemsida och liknande.

  Så, ja, alla frågor som Anders ställde :)

   

  Tack på förhand... //Robin

 1. anon
  tax_them_all
  feb 19, 2012

  Området för ideella föreningar är ganska komplicerat. Bla för att det inte finns någon lag som styr, det är mestadels rättspraxis. Det går därför inte att svara generellt på dina frågor utan att känna till mer om din förening (är den allmännyttig? uppfyller du kraven för allmännyttig, bedriver ni näringsverksamhet, vad är kutym inom din typ av förening etc etc)

  Jag skulle rekommendera dig att läsa Skatteverkets broschyr om ideella föreningar, SKV 324 (finns på Skatteverket.se)

  Tråkigt svar men så är det ofta när det gäller föreningar.