En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen går nu vidare i arbetet med att förbättra möjligheterna att påverka den egna pensionen och annat försäkringssparande. I en remiss till Lagrådet föreslås lagändringar som bland annat innebär tydligare regler för försäkringsföretagens uttag av avgifter vid återköp och flytt av individuella personförsäkringar. Det föreslås också att det ska bli möjligt att flytta hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar till en annan pensionsförsäkring utan några beskattningskonsekvenser.

- Nu får svenska pensionssparare möjligheten att flytta ihop sitt sparande, få bättre överblick över sin framtida pension och sänka sina kostnader. Som det ser ut i dag är många inlåsta i sparande med höga avgifter vilket också riskerar att minska pensionen. Men det ser vi nu till att ändra på, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund

Syftet med lagändringarna är att de ska effektivisera möjligheterna att återköpa och flytta sparandet i livförsäkringar. Det ger bättre möjligheter att kunna påverka utfallet av pensionen och annat försäkringssparande.

I korthet föreslås bl.a. följande:

Tydligare regler om vilka kostnader som försäkringsföretagen ska få beakta när de fastställer avgifter vid återköp och flytt av individuella personförsäkringar.
Ökade möjligheter att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar. Förslaget innebär att hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas till en annan pensionsförsäkring med samma person som försäkrad, utan några beskattnings­konsekvenser. En sådan flytt ska även kunna ske under en pågående utbetalning av pension, men några pensionsutbetalningar får inte ha påbörjats från den mottagande försäkringen.

Förslagen om avgifter påverkar de försäkringstagare och försäkrade som har individuell tjänstepension eller ett privat försäkringssparande. Förslaget om ökade möjligheter att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar omfattar även de som har kollektivavtalad tjänstepension.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling

Peter Sjöberg
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 94 21
e-post till Peter Sjöberg, via registrator

Genvägar

Lagrådsremiss: En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Publicerad 04 april 2019