En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Mina frågor som nybliven ordförande i föreningen avser:

1. Vilka skatter gäller för slutlig skatt 2008

2. Och för preliminärskatt år 2009

 Tacksam för svar och gärna var jag kan hitta regelverket.

 

Bengan

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jan 22, 2009

  Hej Bengan!

  Från och med inkomståret 2008 gäller nya regler för bostadsrättsföreningar. En äkta bostadsrättsförening beskattas som ett privatbostadsföretag, vilket innebär att inkomster och utgifter i fastighetsförvaltningen inte beskattas. Föreningen ska däremot beskattas för skattepliktiga kapitalinkomster (t.ex. ränteintäkter, utdelning och kapitalvinster) och överskott av eventuell annan verksamhet än fastighetsförvaltning. Föreningen får avdrag för avdragsilla kapitalkostnader (dock inte räntekoskostnader på lån för fastigheten), underskott på annan verksamhet och för eventuellt outnyttjat underskott från tidigare år. Överskottet beskattas med statlig inkomstskatt på 20 procent.

  Också från och med 2008 har fastighetsskatten ersatts med en kommunal fastighetsavgift, vilken för flerbostadshus är 1 200 kr per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet.

  Preliminär skatt ska betalas med belopp som så när som möjligt motsvarar beräknad slutlig skatt. Den preliminärs skatten beräknas antingen enligt en schablonmetod eller med ledning av uppgifter i en preliminär självdeklaration. Beräkning anligt schablonmetoden görs med utgångspunkt från den slutliga skatten vid den senaste taxeringen.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB