En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

Jag har tidigare fått bra hjälp här och har nu en fråga till som jag stött på när jag disskuterat med min mäklare. Vi är ett handelsbolag som äger en hyresfastighet. Nu ska den säljas, men jag undrar hur mycket skatt som ska betalas på vinsten. Jag antog att man skulle skatta som kapitalvinst dvs 27% av vinsten.

Nu uppstod problemet, efter att ha pratat med min mäklare som även arbetar med ekonomi sa han att vår försäljning kan beskattas högt, t ex 50-60% och han pratade om näringsfastighet. Gäller inte endast detta vid ägande i AB?

Eftersom vi äger genom handelsbolag, dvs som person, bör vi inte få 27% skatt på försäljningen?

 Jag hoppas på hjälp

 Mvh

Midde

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  nov 20, 2009

  Grundregeln är att fysiska personer (även delägare i handelsbolag) ska ta upp 90% av kapitalvinst vid icke yrkesmässig försäljning av näringsfastigheter i inkomstslaget kapital.

  Detta innebär att det blir 27% skatt beräknat på hela kapitalvinsten. Underskott i den näringsverksamhet där fastigheten ingått får dras av från vinsten. Är underskottet större än vinsten sparas det överstigande underskottet i näringsverksamheten.

  Reglerna finns i IL SFS 1999:1229 kapitel 13;

  Handelsbolag

  §4 Bestämmelserna i 2 och 3 §§ gäller också inkomster och utgifter hos svenska handelsbolag.

  För delägare som är fysiska personer räknas handelsbolagets kapitalvinster och kapitalförluster på näringsfastigheter och näringsbostadsrätter inte till inkomstslaget näringsverksamhet utan till inkomstslaget kapital ..............

  Vad din mäklare talade om kan vara, att de värdeminskningsavdrag som gjorts på fastigheten under innehavstiden ska återföras och beskattas i näringsverksamheten vid försäljningen.

 1. anon
  midori
  nov 22, 2009

  Tack för ett riktigt bra svar, jag har läst igenom paragraferna, och tror att jag förstår dem nu, men gäller inte bara värdeminskningsavdrag som ska återföras om dom är gjorda samma kalenderår eller 5 år tillbaka.

  Om man t ex ägt hyreshuset i 20 år, ska då allt återföras? Hur mycket skatt betalas på återföring av värdeminskningsavdrag`?

   

  mvh

   

  tacksam för svar

 1. anon
  Ulf Bjarme
  nov 28, 2009

  Ja, det är alla värdeminsknigsavdrag som gjorts under innehavstiden som ska återföras i näringsverksamheten innan reavinsberäkningen görs (man får då använda sig av hela inköpskostnaden i omkostnadsbeloppet).

  Är det ett hyreshust brukar avskrivningen vara 2 % = 50 år och i ditt fall ska då 20/50 delar dvs 40 % av inköpskostnaden för byggnaden återföras.