En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har en fråga om momsbefriad verksamhet.

 

Jag arbetar inom vården och har precis börjat i denna bransch. Jag har fått information om att denna verksamhet är helt momsbefriad sen fick jag höra att det stämmer till en viss del ,för en del av denna verksamhet ska man redovisa ingående moms men fick inte information om vad som skall redovsas med ingående moms, det jag vet är leasingbilar. Vad är det som INTE är momsbefriad (alltså vad är det med förutom leasingbilar)?

2 Kommentarer
  1. anon
    Ulf Bjarme
    jun 03, 2010

    Du får specificera lite närmare vilken vård som bedrivs för att kunna besvara dina frågor. De allmänna reglerna är som följer av klippet från momsbroschyren:

    Sjukvård och närliggande tjänster som undantas från
    momsplikt är:
    • Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och
    behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt
    vård vid barnsbörd om åtgärderna avser vård vid
    sjukhus.
    • Vård som i övrigt tillhandahålls av någon med särskild
    legitimation att utöva yrke inom sjukvården.
    Sådan legitimation har apotekare, arbetsterapeuter,
    audionomer, barnmorskor, biomedicinska analytiker,
    dietister, kiropraktorer, logopeder, läkare,
    naprapater, optiker, psykologer, psykoterapeuter,
    receptarier, röntgensköterskor, sjukgymnaster,
    sjukhusfysiker, sjuksköterskor, tandhygienister
    och tandläkare.
    • Medicinskt betingad fotvård.
    • Kontroller och analyser av prov som tagits som ett
    led i sjukvården.
    • Ambulanstransporter.
    • Synundersökningar som görs av legitimerad
    optiker.
    Varor och tjänster som tillhandahålls vårdtagare som
    ett led i sjukvården är också momsfria.
    Ortopedingenjörer kan också ha särskild legitimation
    för att utöva yrke inom sjukvården. Deras försäljning
    av varor och tjänster i egen verksamhet är ändå inte
    undantagen från momsplikt.

    Momspliktigt
    Du ska ta ut moms om du säljer:
    • Skönhetsvård
    • Allmän rekreation
    • Allmän kostrådgivning
    • Synhjälpmedel, t.ex. glasögon
    • Bedömningar och utlåtanden i exempelvis
    körkorts- och pensionsfrågor.
    • Vård av djur

    Man kan bedriva en verksamhet som är delvis momsbefriad och får då göra en uppdelning av den ingående momsen så att man får avdrag för den del som tillhör den momsbelagda verksamheten.

    Säljer du både momspliktiga och momsfria varor
    eller tjänster, s.k. blandad verksamhet, gäller vissa
    begränsningar för avdragsrätten:
    Du får dra av hela momsen
    • För inköp till den del av verksamheten som är
    momspliktig.
    • För gemensamma inköp till den momspliktiga och
    momsfria verksamheten som till mer än 95 procent
    avser den momspliktiga verksamheten.
    • För inköp till verksamheten om den till mer än 95
    procent är momspliktig och den ingående momsen
    för inköpet inte överstiger 1 000 kr.
    Du får inte dra av någon moms
    För inköp till den del av verksamheten som är momsfri.
    Du måste dela upp ingående moms
    Om du köper något som ska användas i både momspliktig
    och momsfri verksamhet ska du göra ett avdrag
    som motsvarar användningen i den momspliktiga
    verksamheten.

    När det gäller löpande driftkostnader används ofta
    relationen mellan momspliktig och momsfri omsättning
    som grund för att bestämma vad som är skäligt.
    Om du har en total omsättning som till 60 procent är
    momspliktig, får du inte dra av mer än 60 procent av
    momsen. Tanken är dock att du ska försöka hitta en
    rimlig fördelningsgrund. Omsättningen kan vara
    missvisande och då kan en annan fördelningsgrund
    vara lämpligare.

    Om du investerar i maskiner, inventarier, fastigheter
    etc. är det lämpligt att du gör en särskild bedömning
    och inte använder samma fördelning som för löpande
    driftkostnader. Du bör försöka bedöma hur varje investering
    för sig ska användas.
    Vid lite större investeringar i maskiner, inventarier,
    fastigheter eller liknande kan du få möjlighet eller bli
    tvungen att justera det ursprungliga avdraget som du
    gjorde vid inköpet, s.k. jämkning. Detta blir fallet om
    du ändrar användningen av tillgången så att du använder
    denna i större eller mindre omfattning i momspliktig
    verksamhet, i förhållande till hur det var vid
    förvärvet. Jämkning kan också bli aktuell vid försäljning
    av sådana tillgångar

  1. anon
    susanne40
    jun 05, 2010

    Hej Ulf

     

    Tack så mycket för ditt svar. den verksamhet jag arbetar i är en privat vårdcentral.

     

    /Susanne