En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att sänka momsen på elektroniska publikationer från 25 till 6 procent. Det innebär att momsen på till exempel digitala tidningar och e-böcker hamnar på samma nivå som tryckta motsvarigheter. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

- Det här är en viktig modernisering av momsreglerna som kommer underlätta för många medier att fortsatt kunna erbjuda en granskande och oberoende journalistik, säger finansminister Magdalena Andersson.

Den sänkta momsen ska skapa bättre förutsättningar för kultur- och mediebranschen att anpassa sig till det nya medielandskapet där en stor del av konsumtionen av nyheter, böcker och tidningar sker digitalt.

- Efter enträget arbete inom EU får vi äntligen en rimlig ordning på plats. Det ska inte spela någon roll om du läser något som är publicerat på papper eller på nätet, samma produkt ska beskattas på samma sätt, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

De nya reglerna förslås börja gälla 1 juli 2019 och omfatta elektroniska motsvarigheter till publikationer som i tryckt form beskattas med 6 procent, bland annat tidningar, tidskrifter och böcker. Publikationer som huvudsakligen består av reklam, rörlig bild eller musik omfattas inte av den sänka momsen. Förslaget följer ett EU-direktiv som beslutades i november och som Sverige länge arbetat för att få till.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse

Johan Lindqvist
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 28 79
e-post till Johan Lindqvist, via registrator

Genvägar

Lagrådsremiss: Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer
Debattartikel: Journalistiken stärks i hela landet - nu sänks digitalmomsen

Publicerad 21 februari 2019