En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

Jag behöver hjälp ang mitt ärende hos CSN, jag har fått ett återkrav på mig för en försäljning av en bostadsrätt 2008. 

Avtalet skrevs på 20080630, inga pengar fördes över förrän juli och aug 2008. Jag har blivit återbetalningsskyldig för första kalender halvår eftersom inkomster räknas mellan 1 jan till 30 juni och 1 juli till 31 dec.

Jag har ett kapital överskott 2008 från försäljningen 2008 och även ett uppskov från 2002. 

Nu till min fråga, under vilket kalenderår är jag skattskyldig? Jag betalade skatten och uppskovet 2009 efter beslut från min dekleration skatteverket gjort 2009.

Ett utdrag från CSN

"När du beräknar inkomsten, tänk då på att

 • räkna inkomsten före skatt
 • räkna din inkomst per kalenderhalvår (1 januari-30 juni och 1 juli-31 december)
 • räkna med inkomster både från Sverige och utlandet
 • ta upp inkomster av tjänst när pengarna betalades ut ­- inte när du tjänade in dem
 • ta upp inkomster av näringsverksamhet och kapital, under det kalenderhalvår du blir skattskyldig för inkomsterna*
 • göra de avdrag du får göra, exempelvis reseavdrag. Det som ska beräknas är överskottet i inkomstslagen enligt skattelagstiftningens bestämmelser.

* Detta gäller bland annat när du har en kundfordran i ditt företag och när du genomfört en försäljning. För kapitalvinster kan beskattningen ibland skjutas upp till ett senare inkomstår, exempelvis om du sålt en fastighet eller en bostadsrätt. Beslut om att skjuta fram beskattning fattas av Skattemyndigheten."

 

Tacksam för svar.

mvh Sun

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jul 15, 2010

  Från Skatteverkets broschyr SKV 379 Försäljning av småhus sidan 2;

  När ska försäljningen deklareras?
  Försäljning av ett småhus ska deklareras för det
  inkomstår då ett bindande avtal ( köpekontrakt ) har
  träffats. Betalningstidpunkt och tillträde saknar
  betydelse. Har du sålt ett småhus genom ett köpekontrakt
  daterat under år 2009 ska du ta upp vinsten
  eller förlusten i deklarationen 2010, även om du inte
  får betalt förrän år 2010.