En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
30 augusti 2013
Finansdepartementet


Nationell strategi för att motverka penningtvätt tas fram


Regeringsuppdraget att ta fram en nationell bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige har nu delrapporterats. Finansinspektionen har på de sexton berörda myndigheternas vägnar lämnat den första gemensamma rapporten om risker relaterat till penningtvätt till regeringen.


Sexton myndigheter har tillsammans tagit fram en första nationell riskbedömning avseende penningtvätt. Rapporten identifierar ett antal riskområden och åtgärdsbehov i det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt. Rapportens riskbedömning kommer nu ligga till grund för en nationell strategi för bekämpning av penningtvätt i Sverige.


Bakgrund


Den 29 november 2012 gav regeringen sexton myndigheter i uppdrag att i samverkan ta fram en nationell riskbedömning. Finansinspektionen utsågs att samordna genomförandet av uppdraget och därefter på samtliga myndigheters vägnar rapportera riskbedömningen i två omgångar till regeringen - bedömningen avseende penningtvätt senast den 30 augusti 2013 samt avseende finansiering av terrorism senast den 28 mars 2014.


Uppdraget gavs bl.a. mot bakgrund av att Sverige ska uppfylla de krav som ställs av Financial Action Task Force (FATF) att identifiera och utvärdera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. På grundval av riskbedömningen ska en nationell strategi antas och åtgärder som står i proportion till de bedömda riskerna vidtas. Arbetet kommer att inledas under hösten med målet att ha en strategi framtagen till sommaren 2014.


Även på skatteområdet arbetar Sverige aktivt bl.a. med att hindra att svarta pengar göms undan i utlandet. Sverige har t.ex. ingått avtal med närmare 40 s.k. skatteparadis och har därmed ett av världens största nät av informationsutbytesavtal på skatteområdet.


Kontakt


Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45
Anna Andersson, departementssekreterare
Enheten för bank och försäkring
08-405 37 31