En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Funderar på följande: 

Om man vill köpa en lägenhet i spanien genom ett aktiebolag för uthyrning via ett uthyrningsbolag samt att utnyttja själv vid tillfälle. Bolaget skall ändra bolagsordningen så att uthyrning ingår i bolagets verksamhet.

Har man garderat sig för förmånsbeskattningen vid anlitning av ett uthyrningsföretag i spanien för administrering av uthyrning?

Finns det någon chans att bolaget blir smittat av byggmästarsmitta? reflekterar det i sådana fall på ägarana av aktiebolaget privat?

Hur gör företag som enbart sysselsätter sig med uthyrning av lägenheter?

 

Mvh

Felicia

1 Kommentarer
  1. anon
    akej
    okt 08, 2010

    Att i sitt bolag köpa fritidshus/lägenheter och liknande dyrare tillgångar som typiskt sett även lämpar sig för privat bruk innebär alltid att frågan om förmånsbeskattning måste beaktas. Framförallt om det är ett s.k. fåmansbolag. Min personliga åsikt och många med mig är av den uppfattningen att om tillgången köpts in för att användas i verksamheten så ska endast det faktiska nyttjandet för privat bruk förmånsbeskattas. Skatteverket däremot är av den åsikten att redan dispositionsrätten kan beskattas oavsett om tillgången kan sägas ha en naturlig anknytning till verksamheten eller inte. För att slippa beskattning måste man då kunna visa att dispositionsrätten varit inskränkt ex.vis vid uthyrning till någon annan. Domstolarna har i ett antal ärenden som rör dyrare båtar som köpts in i bolag dessutom dömt väldigt olika, men det finns nu dessbättre ett antal ärenden som ska prövas av RR.

    Eftersom det kan bli ganska dyrt för både delägare och företag att hamna i en process om förmånsbeskattningens vara eller inte vara tycker jag att man ska diskutera frågan med en skatterådgivare innan lägenhet köps in.