En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/154158

Pressmeddelande
20 oktober 2010
Finansdepartementet

Förslag om kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas

I en proposition som överlämnats till riksdagen idag föreslår regeringen nya bestämmelser som ska garantera skattefrihet för biogas när biogasen byter fysisk form. Syftet är att skattefriheten för biogas på ett administrativt enkelt sätt ska få genomslag även när biogasen byter fysisk form.

De föreslagna bestämmelserna om skattefrihet när biogas byter fysisk form ska gälla de aktörer som är godkända att hantera obeskattad biogas. Skattefriheten förutsätter att gasen befinner sig i ett skatteupplag när den övergår i vätskeform, eller hanteras av en godkänd lagerhållare när den övergår i gasform. Skattefriheten gäller även när biogas byter fysisk form hos andra aktörer om skattskyldighet för biogasen tidigare har inträtt.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Ann-Christine Johansson, rättssakkunnig
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
08-405 15 44

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2010/11:12 Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande
bestämmelser om skattefrihet för biogas
(http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/154157)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg