En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

 Får man avdrag för förluster i samband med växelkursförändringar som uppstår vid försäljning eller överföring från utländskt bankkonto till svenska kronor i årets deklaration 2011 (inkomståret 2010).

 Jag har sett att detta ämne behandlats tidigare här, men i årets deklaration verkar det som om förlustavdrag inte längre medges?

 Om det fortfarande går, vilken blankett använder man för detta?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  apr 25, 2011

  Hej!

  Avdrag för valutaförluster är avdragsgilla och ska redovisas på de blanketter som nämns nedan. Jag hänvisar till bifogad information från Skatteverket:

  Utländsk valuta

  Vid avyttring av utländsk valuta och av fordringar i utländsk valuta ska kapitalvinstbeskattning ske. Bestämmelserna omfattar alla typer av fordringar t.ex. obligationer, förlagsbevis, inlåningskonton i utländsk bank (bankböcker), privata skuldebrev/reverser samt sedlar och mynt i utländsk valuta. Även konvertibler, vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis omfattas av bestämmelserna om de är utgivna i utländsk valuta, till skillnad från de som är utgivna i svenska kronor som beskattas på samma sätt som delägarrätter (aktier m.m.).

  Till nämnda grupp hör även terminer, optioner och liknande avtal där den underliggande egendomen kan kopplas till utländsk valuta eller fordran i utländsk valuta eller ett valutaindex.

  Även kursvinster och kursförluster på skulder i utländsk valuta är skattepliktiga respektive avdragsgilla i inkomstslaget kapital.

  Av praktiska skäl har ett undantag från beskattning införts. Det gäller kursvinster och kursförluster på s.k. resevaluta. Valuta som är avsedd för den skattskyldiges personliga levnadskostnader under tillfällig vistelse utomlands är alltså inte skattepliktig eller avdragsgill. Detta gäller även resecheckar och liknande. Med tillfällig vistelse avses normalt högst sex månader. Det är avsikten med innehavet som är avgörande. Därför är inte heller växling av ev. överbliven valuta vid hemkomsten beskattningsbar.


  Blanketter

  Avyttring av utländsk valuta och av marknadsnoterade fordringar i utländsk valuta ska du redovisa på blankett K4 under avsnitt C.

  Onoterade fordringar i utländsk valuta ska du redovisa på blankett K4 under avsnitt D.

  Avyttring av skuld i utländsk valuta ska du redovisa på blankett K9 under avsnitt B.


  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/