En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag bor och arbetar i Saudi Arabien sedan tre år. Min arbetsgivare är ett privat företag. Jag har varit skattebefriad i Sverige för utlandsinkomsten enligt ettårsregeln. Nu har jag tänkt att flytta hem till Sverige och arbeta i Saudi under max 6 månader/år alternativt göra uppdrag från Saudi i Sverige.

Kommer jag förutom normal svensk inkomtskatt behöva betala arbetsgivar och sociala avgifter själv från min lön (och i så fall hur mycket)? Kan aldrig tänka mig att det Saudiska företaget kommer att betala någon skatt till Sverige. Om svaret på frågan är ja känns det som om skatten skulle närma sig 100% av min inkomst.

Skulle det vara bättre att starta ett svensk aktiebolag som tar uppdrag från Saudi?

3 Kommentarer
 1. anon
  Brum
  jan 07, 2013

  Hej,

  Då ingen av er tycks behärska svaret på min fråga så har jag sökt information själv.

  På Skatteverkets hemsida kan man finna följande:

  "Utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige

  En utländsk arbetsgivare som inte har fast driftställe i Sverige ska betala svenska arbetsgivaravgifter för lokalanställd personal.

  Utländska arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige betalar en något lägre avgift än övriga arbetsgivare. För 2013 uppgår arbetsgivaravgifterna till 21,54 procent för utländska arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige (mot normala 31,42 procent). För anställda födda 1938 - 1947 och/eller 1987 eller senare (personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år) är avgifterna lägre,

  Utländska arbetsgivare ska registrera sig hos Skatteverkets utlandsskattekontor i Malmö eller Stockholm. För information om vilket av kontoren som hanterar en ansökan, klicka på länken till höger.

  Ansökan om registrering som arbetsgivare ska göras på blanketten Skatteanmälan för utländska företagare, SKV 4632 (engelskspråkig version 4632a).

  I stället för att arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter kan denne och den anställde komma överens om att den anställde själv ska redovisa och betala in avgifterna. Avtalet bör upprättas skriftligen men det är inget krav, däremot måste den anställde ha underlag för redovisningen tillgängligt för det fall Skatteverket gör kontroll. Om ett sådant avtal om egen betalning av socialavgifter har ingåtts ska den anställde själv registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket.

  I och med registreringen får den anställde ett eget registreringsnummer och ska redovisa utbetalad lön på arbetsgivardeklarationen varje månad. Betalning till skattekontot ska också ske på det särskilda registreringsnumret.

  Arbetsgivaravgifterna som den anställde får betala är den lägre avgiften för företag utan fast driftställe i Sverige. Det som ska redovisas på arbetsgivardeklarationen är bara den faktiska lönen, om den anställde får ersättning från sin arbetsgivare för arbetsgivaravgifterna ska de inte ingå i det underlag som redovisas på arbetsgivardeklarationen. För att räkna ut underlaget kan man göra på följande sätt:

  En utländsk arbetsgivare ska betala en lön på 100 000 kr. De arbetsgivaravgifter som belöper på den lönen, 21,54 % (om den anställde är född 1948 — 1986), uppgår till 21 540 kr. Arbetsgivaren betalar ut lönen plus kompensation för avgifterna, sammanlagt 121 540 kr.

  Vid beräkning av avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter ska dessa 121 540 kronor divideras med 21,54 % plus 100 %, dvs. med 1,2154. Avgiftsunderlaget blir genom denna division 100 000 kronor (121 540 / 1,2154). På detta underlag betalas 21 540 kronor i avgifter.

  Den utländska arbetsgivaren ska lämna svensk kontrolluppgift och redovisa inkomsten i ruta 11. Det är den totala summan som ska redovisas på kontrolluppgiften. Den anställde ska i sin inkomstdeklaration redovisa hela ersättningen 121 540 kr som en inkomst. Avdrag görs i inkomstdeklarationen med de arbetsgivaravgifter som betalats till Skatteverket."

  Min slutsats är att skatten blir:

  1/ Jag får betala 21.54% i egenavgift på totala lönen minskad med egenavgiften

  2/ Jag får betala 58% skatt på lönen  minskad med det jag har betalat i egenavgift.

  Får det till att skatten blir

  0.2154*lön/1.2154+0.58*(lön/1.2154)=lön*(0.2154/1.2154+0.58/1.2154)=lön*(0.7954/1.2154)=lön*0.6544

  DVS. Skatten blir 65.4%

  Frågan om ifall det skulle vara bättre att starta ett aktiebolag i Sverige som fakturerar det Saudiska bolaget kvarstår obesvarad

  Mvh

  /Brum

 1. anon
  Brum
  jan 07, 2013

  Om arbetet utförs i Saudi istället för i Sverige gäller följande (enligt skatteverkets hemsida):

  Utlandsarbete kortare än 6 månader:

  "G Socialavgifter: Den utländske arbetsgivaren ska inte betala arbetsgivaravgifter i Sverige.
  Beskattning: Den anställde ska betala SA-skatt och taxeras som bosatt i Sverige. Vid skatteberäkningen medges avräkning för skatt som betalas i utlandet.    Kontrolluppgift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger inte. (Se under A)
  PGI: Nej."

  Utlandsarbete längre än 6 månader:

  "H Socialavgifter: Den utländske arbetsgivaren ska inte betala arbetsgivaravgifter i Sverige.
  Beskattning: Om skatt betalas i arbetslandet ska preliminär skatt inte betalas i Sverige. Inkomsten är skattebefriad i Sverige om sex-månadersregeln är tillämplig.
  Kontrolluppgift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger inte.
  PGI: Nej."

  Mina slutsatser:

  Då det inte finns någon skatt i Saudi (sex-månadersregeln ej tillämplig) drar jag slutsatsen att det blir till att betala 58% skatt i Sverige på hela inkomsten. Sker arbetet i Saudi istället för i Sverige så är skillnaden att skyldigheten att betala egenavgift utgår (dvs den totala skatten blir 7 procentenheter lägre, jämför med beräkningen i tidigare kommentar).

  Rätta mig gärna om jag har fel!

  Mvh

  Brum

 1. anon
  Kaj Rask
  jan 07, 2013

  Hej,

  Generellt kan man tycka att du bör fakturera från svenskt AB. Av en årsvinst i AB på exempelvis 1 mkr kan du efter lön och utdelning få behålla i varje fall ca 55 % med lite planering.