En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 06 september 2022

Rysslands energikrig har kraftigt ändrat förutsättningarna för den europeiska elmarknaden. Svenska hushåll och företag står nu inför en vinter med mycket högre elpriser än normalt. Finansdepartementet arbetar med att så snabbt som möjligt ta fram två skatterelaterade förslag som på sikt ska öka elproduktionen i kraftvärmeverk samt leda till energieffektivisering i datorhallar.

Slopad skatt på avfallsförbränning

Finansdepartementet arbetar för att så snart som möjligt kunna remittera ett förslag om att avskaffa avfallsförbränningsskatten. Avfallsförbränningsskatten är en skatt som tas ut på avfall som förs in till en avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggning, till exempel kraftvärmeverk. Skatten infördes den 1 april 2020.

Skatteverket har utvärderat avfallsförbränningsskatten och kommit fram till att skatten inte styr mot en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt vilket var ett av syftena med skatten när den infördes. Skatten har också påverkat ekonomin i avfalls- och samförbränningsanläggningarna negativt eftersom det har varit svårt för företagen att fullt ut övervältra kostnaden för skatten. Enligt Skatteverket så uppger vissa av kraftvärme- och värmeverk att de reviderat sina re- och nyinvesteringsplaner till följd av skatten.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till den situation som nu råder på energimarknaden bör avfallsförbränningsskatten avskaffas. Att avskaffa skatten kan ha en positiv påverkan på effektsituationen på lång sikt.

Slopad skattenedsättning för datorhallar

Finansdepartementet arbetar för att så snart som möjligt kunna remittera ett förslag om att slopa nedsättningen av energiskatten på elförbrukning i datorhallar. Under rådande omständigheter bör datorhallarna ges ytterligare incitament till energieffektivisering och därför beskattas på samma sätt som tjänstesektorn i övrigt. När skattenedsättningen infördes 2017 var förutsättningarna helt annorlunda än i dag och det finns därför anledning att ompröva de bedömningar som gjordes då.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg