En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

 

Jag är personligen delägare i ett fåmansbolag.

 

Med hänsyn till förväntad ändring av 3:12-reglerna kan jag inte längre utnyttja löneunderlag för beskattning till 20% då min ägarandel understiger 4% och jag avser därför bilda ett eget AB för att utnyttja förenklingsregeln och därmed köpa mina personliga aktier in i mitt nya AB. (Alternativt kors-köpa med annan delägare med liknande upplägg)

 

Frågan som nu kommit upp är om mitt AB kan köpa mina personliga aktier till underpris, förslagsvis till anskaffningsvärdet? Om inte måste jag skatta på värdeökningen, som är betydande, utan att jag i praktiken gjort någon vinst. Särskilt kännbart blir det om mitt sparade utdelningsutrymme inte täcker detta.

 

Om svaret är att mitt AB INTE kan köpa mina egna aktier till underpris, kan i så fall mitt AB köpa min kollegas aktier till underpris i ett korsvis köp där dennes AB köper mina aktier?

Tacksam för råd så att vi inte gör fel!

 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    dec 15, 2013

    Hej

    Du kan skattefritt sälja in dina aktier till ditt AB utan ersättning eller mot ersättning som understiger såväl marknadsvärdet som omkostnadsbeloppet(anskaffningsvärdet). Förutsätter att det inte är fråga om s.k. lageraktier. Bestämmelser finns i 53 kap. inkomstskattelagen.