En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

På torsdagens regeringssammanträde beslutade regeringen att ändra ledningsform för Skatteverket. Myndigheten kommer från och med den 1 augusti 2018 att ledas av en styrelse.

Skatteverket är en central myndighet i statsförvaltningen. Myndighetens uppgifter är komplexa och sträcker sig över flera olika verksamhetsområden. För att bredda kompetensen i ledningen och bättre tillgodose myndighetens behov har regeringen beslutat att ändra ledningsformen. Från och med 1 augusti i år kommer Skatteverket ledas av en styrelse. Tidigare har Skatteverket varit en så kallad enrådighetsmyndighet.

Regeringen har som ambition att stärka den strategiska styrningen av Skatteverket. Katrin Westling Palm utsågs till ny generaldirektör den 1 november 2017 och hon kommer att vara ledamot i styrelsen tillsammans med ytterligare sex ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen kommer att presenteras i sommar. Styrelsen kommer att ha fullt ansvar för övergripande princip- och policyfrågor samt fastställande av myndighetens arbetsordning. Generaldirektören kommer ansvara för och leda den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Publicerad 26 april 2018