En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
28 mars 2014
Finansdepartementet

Nationell strategi för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism tas fram

Finansinspektionen har tillsammans med sexton berörda myndigheter idag lämnat den andra och sista rapporten om risker relaterat till finansiering av terrorism till regeringen.

Rapporten identifierar ett antal riskområden där det bedöms att åtgärder behövs i det svenska systemet för bekämpning av finansiering av terrorism. Vidare betonas vikten av att medvetenheten och kunskapen om finansiering av terrorism höjs bland myndigheter och verksamhetsutövare i Sverige.

De båda rapporterna kommer nu att ligga till grund för en nationell strategi för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Arbetet med den nationella strategin pågår inom regeringskansliet och beräknas vara klart till sommaren i form av en skrivelse till riksdagen.

Skrivelsen är en viktig utgångspunkt för utformningen av det nationella systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism framöver. Den kommer dessutom att bestämma inriktningen på förberedelserna inför utvärderingen som inleds av den mellanstatliga organisationen och standardsättaren Financial Action Task Force (FATF) i slutet av 2015.

Kontakt
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Anna Andersson
Departementssekreterare
08-405 37 31