En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Ämne:  Finansdepartementet: Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta (Lagrådsremiss)

Datum:  Fri, 14 Feb 2014 11:32:04 +0100 (CET)

Från:  subscription@regeringen.se
.
Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

Utgiven: 14 februari 2014

Typ: Lagrådsremiss

Avsändare: Finansdepartementet

Ladda ner
•  Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta (pdf 322 kB)

Sammanfattning

För att ytterligare underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga föreslås i lagrådsremissen att nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för unga förändras. För personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år sänks avgifterna så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas nedsättningen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.