En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 03 mars 2021

En del av den årliga indexeringen av bensin- och dieselskatten kommer att pausas tillfälligt nästa år. Syftet är att möta högre priser för konsumenterna till följd av att inblandningen av biodrivmedel ökar. Förslaget aviserades i regeringens budgetproposition för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Finansdepartementet skickar förslaget på remiss i dag.

Förslaget innebär att den årliga BNP-indexeringen av skattesatserna på bl.a. bensin och diesel inte tillämpas för kalenderåret 2022. Skattesatserna för 2022 ska därmed endast räknas om baserat på den faktiska förändringen i konsumentprisindex.

Bakgrunden till förslaget är att reduktions­nivåerna inom reduktionsplikten successivt ska höjas till 2030. Biodrivmedel har än så länge högre produktionskostnader än bensin och diesel av. För att möta ökade drivmedelspriser till följd av ökad inblandning av biodrivmedel bör BNP-indexeringen av skatten på bensin och diesel pausas fram till kontrollstationen för reduktionsplikten 2022. Pausad BNP-indexering leder till något högre koldioxidutsläpp om effekterna av förslaget ses isolerat. De successivt ökade reduktionsnivåerna inom reduktionsplikten innebär dock samtidigt att utsläppen av fossila växthusgaser per såld liter drivmedel minskar. Sammantaget bedöms utsläppen inom transportsektorn minska.

Det remitterade förslaget medför att skatteintäkterna beräknas minska med knappt en miljard kronor år 2022.

Om indexering av skatten på bensin och diesel

Varje år görs en indexering av bensin- och dieselskatten, som består av koldioxidskatt och energiskatt. Indexeringen består dels av en uppräkning med föregående års förändring av konsumentprisindex (KPI), dels med en så kallad BNP-indexering, ett schabloniserat tillägg på 2 procentenheter för att beakta BNP-utvecklingen. BNP-indexeringen är pausad under 2021 och enligt förslaget kommer den vara det tillfälligt även 2022.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38‬  
e-post till Isabel Lundin

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 073-086 32 01  
e-post till Johan Ekström