En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

I januari 2007 kommer jag att avsluta min nuvarande anställning och i samband med det utfaller ett avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner. Anställningen har varat i två år och avgångsvederlaget täcker perioden januari t o m juni 2007. Avgångsvederlaget är avräkningsfritt och i avtalet anges den tidsperiod vederlaget avser att täcka. I mars '07 kommer jag att påbörja en anställning hos en ny arbetsgivare.

Kan jag ansöka om ackumulerad inkomst och "få igenom" det hos Skatteverket? Är det till min nackdel att tidsperioden framåt står angiven i avtalet? Hur hanteras detta så skattetekniskt fördelaktigt som möjligt?

M v h

Anders H

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jan 18, 2007

  Hej Anders!

  Kanske kan det vara svårt att få igenom just på grund av texten, som Du själv nämner. Jag föreslår dock att Du försöker med ett s.k. öppet yrkande i den deklaration som Du lämnar våren 2008 för inkomståret 2007. Då berättar Du på särskild bilaga hur förhållandena varit och bifogar helst de dokument Du fått av arbetsgivaren i vilka avgångsvederlaget beskrivs.

  Många blir besvikna över att ackumulerad inkomst ger liten effekt. Så gör Dig inga överdrivna förhoppningar.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB