En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi är två aktieägare i ett svenskt aktiebolag som funderar på att dela på oss. Ägarförhållandena är ej 50-50. Vi har icke försumbara anskaffningsvärden och stora upparbetade gränsbelopp som vi inte vill förlora i delningen. Allt sedan starten har vi med hjälp av objektsredovisning koll på vilka tillgångar/skulder och resultat som tillhör resp. aktieägare. Man kan uttrycka det så att vi har två redovisningar i aktiebolaget som tillsammans utgör den externa redovisningen.

Problemet är att om alla tillgångar med övervärden(läs dotterbolag och dotterdotterbolag med fastighet) skall/måste redovisas till marknadsvärde och fördelar på resp akteägares objektsredovisning så blir fördelningen enligt antalet ägda aktier felaktigt. Detta kan vad jag förstår äventyra möjligheten att överta gränsbeloppen (osäker på om det påverkar övertagande av anskaffningsvärdet).

Vi har funderar på olika lösningar såsom fission och andelsbyte. Vi har även funderat på att föregå dessa med underprisöverlåtelse så att tillgångsmassorna jämnas ut.

Ser ni några risker/fördelar med något av förslagen. Eller finns det justeringar/alternativ att tillgå?
 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jul 14, 2015

    ~~Det går ofta att dela bolag utan skattekonsekvenser. Hur det ska gå till beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Föreslår kundregistrering på vår hemsida till att börja med.