En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har för avsikt att starta verksamhet och undrar om det upplägg jag tänkt mig är ok eller om det finns andra sätt som är bättre. Verksamheten kommer inledningsvis bestå av fastighetsförmedling som på sikt avses kompletteras med någon form av fastighetsförvaltning, antingen av näringsfastigheter eller skog. Jag har idag en anställning som innebär inkomst över brytpunkten för statlig skatt och har inte för avsikt att avsluta denna utan driva förmedlingsverksamheten vid sidan av.

Min tanke är att först starta ett AB som ska fungera som holdingbolag. Därefter startas ett KB med aktiebolaget som komplementär och min fysiska person som kommanditdelägare. Överskottet i näringsverksamheten fördelas mellan aktiebolaget och mig själv på så sätt att aktiebolagets andel av vinsten räcker för att kunna utdela upp till schablonbeloppet 2,5 basbelopp. Av resterande överskott räntefördelar jag så mycket som går samt pensionssparar lagom mycket. Det som blir kvar sätts av till periodiserings- och expansionsfond i syfte att bygga upp ett kapital i bolaget som på sikt kan användas för att köpa skog eller näringsfastigheter.

Om jag nu har tänkt rätt så torde detta upplägg ge mig möjlighet att under uppbyggnadsfasen få ut en del av överskottet i verksamheten till kapitalbeskattning (46,3% resp. 30%) för att när kapitalunderlaget i form av fastigheter ökar kunna ta ut betydligt mer som räntefördelning. Tanken är också att omvandla intäkterna från näringsverksamheten till tillgångar som kan realiseras i inkomstslaget kapital inför en eventuell försäljning av rörelsen. När pensionen närmar sig så avvecklas aktiebolaget och kvarvarande verksamhet blir endast fastighetsförvaltning som då förhoppningsvis kommer att räknas som passiv näringsverksamhet.

Men som vanligt antar jag att det finns något som jag inte tänkt på eller något annat bättre sätt att åstadkomma samma sak fast på ett smidigare sätt? Fråga gärna om något är oklart.

Tack på förhand!

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  aug 10, 2011

  Hej!

  Detta kan vi inte svara på utan att utreda saken ordentligt. Vi hjälper
  Dig dock gärna med att göra en utredning. Du välkommen kontakta oss på
  telefon 031 711 20 70 för en diskussion. Vi kan då även diskutera
  betalningsvillkor m.m.

   

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se