En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Är 3:12-reglerna applicerbara om jag mottar utdelning från ett företag i Indien som jag äger till 100% (kvalificerade aktier)? Om 3:12 inte gäller, är det 30% kapitalskatt som gäller på denna utdelning?

Jag har försökt hitta information om detta, men enbart läst att löner utbetalda utanför EES ej får utgöra grund i löneunderlaget vilket isf skulle göra beskattning av utdelning från icke-EES länder mycket oförmånliga (“Lön som utbetalts från en filial i tredje land och som inte beskattas inom EES får inte ingå i löneunderlaget.” http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324946.html).

Jag kan tillägga att jag kan äga det indiska bolaget antingen direkt eller överlåta dom till ett svenskt holdingbolag, om det gör någon skillnad. Jag tar även ut tillräckligt med lön för att kunna använda huvudregeln i 3:12 reglerna.

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    mar 30, 2016

    Om du varit kvalificerat verksam i bolaget i Indien träffas du av 3:12-reglerna. Löneunderlaget får bara inkludera löner till arbetstagare I utlandet om företaget hör hemma I en stat inom EES (57 kap. 17 § IL). Det gör ingen skillnad om du äger aktierna direkt eller via svenskt holdingbolag.