En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag erhåll idag svar från Skandia beträffande hur IPS beskattas för mig som utlandssvensk. Enligt svaret skattas IPS som vanlig depå tills uttag görs, varefter det skattas till SINK om inte dubbelbeskattningsavtalet annat säger, som i tex Portugal. Mao, enligt Skandia så måste jag ta upp den del av utdelningen, i mitt fall från Investor, till beskatning här i HR. Skandia skäter SE delen om 15 procent. Beskattningseffekter om jag å andra sidan säljer av Investor, för att undvika avkastningsskatt till uttag, säger de inget om. Mao svaret är inte komplett men indikerar att i Svensk lagstiftning så kan ett A vara ett B, trots den sk motsägelselagen. Jag kommer nu ställa dom frågan vad skatteeffekten är om jag säljer av investor i min IPS, dvs om reaskatt då utgår !

27 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  nov 24, 2017

  Hej Mats!

  Tack för uppdateringen, jag ser fram mot fortsättningen.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  nov 25, 2017

  Vid närmare eftertanke så fick jag ett goddag yxskaft svar. Skät därför ivög frågan skriftligen till SKV. I min värld kan en produkt nömligen inte ibland vara ett A och ibland ett B. Den kan bara vara det ena eller det andra.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  nov 26, 2017

  Hej igen Daniel, låt mig återge Skandias svar så får du gärna kommentera. Svaret är, När du är begränsat skatteskyldig i SE betalar du inte avkastningsskatt på din IPS. På utdelningar från Svenska aktier utgår kupongskatt enligt skattesats i tillämpligt skatteavtal. Det är svaret på hur din IPS depå beskattas. Om du undrar hur medlen beskattas när de börjar betalas ut så gäller att utfallande belopp beskattas som livränta. Denna livränta beskattas i Sverige, enligt lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, om inte skatteavtalet mot förmodan skulle ange något annat. Kommentar Daniel ? Notera att DTT säger enligt min förståelse att tioårsregeln är nedsatt till 0 år. Jag tror också att HR har exklusiv beskattningsrätt på all world wide income och definitivt på kapital. Notera även att inget sägs om vad som häänder om omplacering inom IPS, dvs om reavinstskatt då kan utlösas. I övrigt finner jag det absurt att en produkt å ena sidan kan beskattas som om depå, å andra sidan som om livprodukt.  Berätta gärna hur jag kan få ytterligare klarhet Daniel. Jag har också noterat att Skandia numera rapporterar, tilsammans med alla mina räntor, även IPS kupong till SKV som jag är säker på rapporterar detta till motsvarighet här i HR. Således måste jag veta vad denna produkt är, då HR inte skattar livprodukter innan uttag, medan de skattar kuponger.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  nov 26, 2017

  Notera också analogin med ISK och KF, där ISK omvandlas till vanlig depå vid flytt medan KF inte, då ISK anses vara personlig medan KF anses vara annan juridisk person. Beträffande IPS och ITP sker ingen omvandling, men ITP beskattas därefter löpande med avkastningsskatt, medan IPS inte, med undantag på SE kuponger som skattas som om depå löpande, dock ej uttag enligt Skandia. Så vad menar du Daniel att IPS för flyttad är?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  nov 27, 2017

  Hej igen Mats!

  Jag tycker också svaret från Skandia är problematiskt då man när det gäller utdelning jämställer det med en depå men när det gäller utbetalningar så är det plötsligt ett pensionssparande. Dessutom funderar jag på vilket belopp man skattar som livränta, rimligtvis borde det vara utbetalt belopp minus redan skattad utdelningen men jag misstänker att man skattar hela utdelningen, utdelningen blir då dubbelbeskattad, först med kupongskatt när man får utdelningen och sen igen när det utbetalas som pension men då med SINK skatt.

  Hur kapitalvinster är ju också oklart i detta fall?

  Jag tror du bör avvakta Skatteverkets svar och se deras inställning till detta, därefter för man meddela Skandia detta så det inte blir en dubbelbeskattning i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  nov 28, 2017

  Jag fick idag svar från SKV, se nedan. Jag har föjt upp med földfrågor då de inte tycks riktigt fötstått frågan. SKVs svar - 

  Enligt skatteavtalet med Jugoslavien så beskattas IPS från svenskt pensionsinstitut eller från utländskt pensionsinstituts filial i Sverige endast i Kroatien.
  Artikel 18 punkt 1.

  Om du som utomlandsbosatt får pension från Sverige kan du ansöka om SINK- Särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta. Du kan inte ansöka innan du är bosatt i ett annat land utan när du ansöker när du är utomlandsbosatt.
  Ansökan om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska lämnas till Skatteverket på blankett SKV 4350.
  En blankett för varje utbetalare du har.
  Vi skickar sedan ett beslut till både dig och din pensionsutbetalare.
  http://www.skatteverket.se/4.3810a01c150939e893fbe71.html?q=4350
  Om den inte ska beskattas i Sverige så utfärdas ett s.k. nollbeslut.


  Med vänlig hälsning
  Susanne

   

  Fråga/ärende:

   

   

  Jag är sedan 2012 bosatt i Kroatien och saknar väsentlig anknytning. Jag har detta år upptäckts att min IPS depå beskattas som om den vore en vanlig depå, dvs kupongskatt dras med 15 procent. Vad är min IPS numera att betraktas som för mig ? Som vanlig depå eller som en pensionsförsäkring ? Detta har nämligen skatteeffekter för mig med skattehemvist i HR där den sk. 10 årsregeln är, enligt artikel 13 i DTT, satt till 0 år.

   

   

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  nov 29, 2017

  Hej igen Mats!

  Tyvärr verkar Skatteverkets svar mest vara ett standardsvar men inställningen verkar att IPS ska ses som en pensionsförsäkring dvs du ska inte betala kupongskatt. Vi får se om du får annorlunda svar när du bett om ett förtydligande.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  nov 29, 2017

  Hej Daniel, idag fick jag fäljande svar från SKV- 

  Hej,

   

  Hur/om din IPS omvandlas får du fråga hos ditt försäkringsinstitut eller i avtalsvillkoren.  Med vänliga hälsningar
  Andreas

  ​När jag talade med Skandia i måndags fick jag svaret att kontakta SKV - en sk. Catch 22 runda.  Ingen tycks villiga att komma med svar. Jag bad nu SKV än en gång att svara på frågan och kommer än en gång begära svar från Skandia. Synes som vi kommit in på ett område som ingen av dem tycks gilla, men som är av vikt för mig som boende i HR då jag måste skatta här på korrekt sätt vilket är beroende av vilken produkt mina IPSer är.

   

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  nov 30, 2017

  Lång diskussion med Skandia idag, som också ger mig the run-around, se nedan. Någon kommentar Daniel?     Läs det nerifrån och upp.

  Jag förstår att du har ett problem, men jag tror att du måste ta hjälp av någon i Kroatien som kan bedöma hur ditt individuella pensionssparande ska beskattas där. Det som är speciellt med skattegynnade produkter är just att de är skattegynnande i den hemvisstat som gett ut dem och att de bara förekommer där och att det då finns villkor i det landet som ska vara uppfyllda för att de ska vara skattegynnande exempelvis det här med utbetalningstid etc. Om man då sedan ska förstå hur de ska beskattas i ett annat land där motsvarande produkt inte finns blir det knepigt.   Någon av de stora revisionsbyråerna kan säkert också hjälpa dig eftersom de har skattekonsulter och nätverk i både Sverige och Kroatien. Jag kan verkligen inte göra mer för dig.

   

  Med vänlig hälsning

   

  Andreas

   

  From: mats
  Sent: den 30 november 2017 18:07
  To: Aspelin, Andreas
  Subject: Re:

   

  Men om jag säljer av Investor och sätter slantarna istället i tex svensk fond, har jag utlöst reaskatt ? Och om inte depå, och inte livförsäkring, vad då ? Jag vill inte vara besvärlig, men detta är av större betydelse då jag sitter på en privat finansiell förmögenhet om 35 miljoner som nu kanske blivit smittad.

  Så svar på vad för produkt detta är är av största vikt, och HR kan inte svara då de aldrig sett den tidigare. Det enda de kan göra är att konstatera att den synes skattas i SE som om depå. Men i deras värld kan inte en produkt vara dels depå och dels någon form av pensionssparande. Så vad är det jag har hos er ?

  Med vänlig hälsning,

  Mats

   


  From: Aspelin, Andreas <Andreas.Aspelin@skandia.se>
  Sent: Thursday, November 30, 2017 5:59 PM
  To: mats
  Subject: RE:

   

  Absolut den är enligt intern svensk rätt ett individuellt pensionssparande. Instiftade enligt lag (1993:931) om individuellt pensionssparande. Produkten är densamma oavsett var i världen du bor. Den är inte jämförbar med vanlig depå, eftersom det omgärdas av kvalitativa regler rörande möjligheten att erhålla utbetalning se 58 kap IL och det är inte en livförsäkring.  

   

  Med vänlig hälsning

   

  Andreas

   

  From: mats 
  Sent: den 30 november 2017 17:51
  To: Aspelin, Andreas
  Subject: Re:

   

  Hej Andreas, det är tyvärr endast du som kan hjälpa mig genom att berätta vad min IPS depå hos Skandia är för typ av produkt? En vanlig depå, ITP eller tex en livförsäkring ? Skattejurist i detta land kan inte avgöra detta då liknande endast existerar i SE. Och som utfärdare så är det ni som skall svara. Det ansåg tom SKV.

  Med vänlig hälsning,

  Mats

   


  From: Aspelin, Andreas <Andreas.Aspelin@skandia.se>
  Sent: Thursday, November 30, 2017 5:46 PM
  To: mats
  Subject: RE:

   

  Den har fortsatt status som ett individuellt pensionssparande (ej försäkring). Hade det varit fråga om en pensionsförsäkring hade försäkringsbolaget fortsatt betalat avkastningsskatt på tillgångarna.

  Du har rätt när det gäller ISK att den skattemässigt ”konverterar” till ett konventionellt sparande (VP-depå). Skillnaden mellan ISK och IPS är att IPS:en omgärdas av motsvarande kvalitativa villkor som en pensionsförsäkring dvs. lagstiftaren tog fram individuellt pensionssparande som ett komplement till en privat pensionsförsäkring. Syftet var väl att Bankerna skulle ha en liknande produkt att kunna konkurrera med.

   

  Håller med om att det kan ge upphov till en del frågeställningar exempelvis hur man nu ska se på IPS-produkten/sparandet i Kroatien, men där kan jag tyvärr inte hjälpa dig.

   

  Med vänlig hälsning

   

  Andreas

   

  From: mats
  Sent: den 30 november 2017 17:36
  To: Aspelin, Andreas
  Subject: Re:

   

  Hej igen,

  det stämmer att SE gett skatterätten på reavinster. Men det har inte HR. Men om det är en pensionsförsäkring eller livprodukt så struntar de i det och vill endast ha skatt vi utbetalningar. Således viktigt att veta vad denna produkt numera är? I sammanhanget, notera att ISK, som precis som IPS, är udda Svenska produkter, omedelbart omvandlas till vanlig depå vid flytt. Således, vad är min IPS som produkt ? Jag kan nämligen inte hantera deklaration här om jag inte vet?

  Med vänlig hälsning,

  Mats

   


  From: Aspelin, Andreas <Andreas.Aspelin@skandia.se>
  Sent: Thursday, November 30, 2017 5:31 PM
  To: mats gustavsson
  Subject: RE:

   

  He igen,

   

  Det blir ingen reavinstskatt i Sverige när du gör omplaceringar av ditt kapital inom IPS:en . Det eftersom du inte är skattskyldig i Sverige för löpande kapitalinkomster.

   

  När det gäller din reflektioner om dubbelbeskattning så förefaller de korrekta men inget vi kan påverka.  Skatteverket anger följande;

   

  Pensionssparkonto

  Obegränsat skattskyldiga personer som har ett pensionssparkonto betalar avkastningsskatt på tillgångarna på kontot. Begränsat skattskyldiga omfattas inte av denna skattskyldighet till avkastningsskatt. En begränsat skattskyldig som har ett pensionssparkonto beskattas i stället i Sverige för

  tillgångarna på kontot på vanligt sätt om intern rätt och skatteavtal tillåter detta. Det innebär bl.a. att utdelningar på tillgångar i ett pensionssparkonto beskattas enligt KupL om ägaren till kontot är begränsat skattskyldig.

  Det är jag som har markerat i rött, intern svensk rätt medger inte beskattning av depån, varför det  inte utgår någon reavinstskatt. Dock utgår kupongskatt.

   

  https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.2/2671.html#h-Pensionssparkonto

  www4.skatteverket.se

  Kupongskatt tas ut på utdelning från svenskt aktiebolag, svensk värdepappersfond och specialfond samt europabolag med säte i Sverige.

   

   

   

  Med vänlig hälsning

   

  Andreas

   

  From: mats 
  Sent: den 30 november 2017 17:11
  To: Aspelin, Andreas
  Subject: Re:

   

  Hej Andreas,

  hur beskattas omallokeringar ? Låt oss säga att jag säljer av Investor i mitt fall och omplacerar till svensk fond som ingen utdelning ger, har jag då utlöst reavinstskatt ? Om depå så sker så i HR. Vidare, se en skattejurists kommentar på ditt tidigare skriftliga svar nedan.

  Hej igen Mats!

  Jag tycker också svaret från Skandia är problematiskt då man när det gäller utdelning jämställer det med en depå men när det gäller utbetalningar så är det plötsligt ett pensionssparande. Dessutom funderar jag på vilket belopp man skattar som livränta, rimligtvis borde det vara utbetalt belopp minus redan skattad utdelningen men jag misstänker att man skattar hela utdelningen, utdelningen blir då dubbelbeskattad, först med kupongskatt när man får utdelningen och sen igen när det utbetalas som pension men då med SINK skatt.

  Hur kapitalvinster är ju också oklart i detta fall?

  Jag tror du bör avvakta Skatteverkets svar och se deras inställning till detta, därefter för man meddela Skandia detta så det inte blir en dubbelbeskattning i Sverige.

  Mvh
  Daniel

   

   


  From: Aspelin, Andreas <Andreas.Aspelin@skandia.se>
  Sent: Thursday, November 30, 2017 4:57 PM
  To: mats 
  Subject: RE:

   

  Hej Mats,

   

  Tyckte det var lika bra med en direktkontakt.

   

  Jag har förstått att du är begränsat skattskyldig i Sverige och har ett privat pensionssparande i Skandiabanken genom en s.k. IPS. Oavsett var i världen du har hemvist så är villkoren för ditt sparande oförändrat. Konkret betyder det depån fortsatt har status som ett pensionssparande, vilket i sig är en skattemässig klassificering. Villkoren för sparande framgår av inkomstskattelagen 58 kap 21-34§§.  Exempelvis betyder det att reglerna om att utbetalning tidigast får ske från 55 års ålder etc. fortsatt gäller.

   

  Värt att observera är att en IPS är ett individuellt pensionssparande det betyder att produkten är knuten till dig som individ, det är alltså inte fråga om en försäkring. Att fråga är om ett individuellt sparande innebär att din skattehemvist påverkar hur produkten kommer beskattas. Exempelvis att du inte längre betalar avkastningsskatt och ska betala svensk kupongskatt på utdelningar på svenska aktier. Kupongskatten sätts dock ner till 15 % enligt gällande skatteavtal. Observera återigen att sparandet inte ändrar status det är fortsatt ett pensionssparande.

   

  Med anledning av att du är begränsat skattskyldig gäller alltså följande;

   

  ·         Du betalar inte längre avkastningsskatt eller reavinstskatt i Sverige, eftersom du är begränsat skattskyldig och en begränsat skattskyldig ska inte skatta i Sverige på löpande kapitalinkomster. Det är lite halvknepigt att utläsa i lagen men följer som vi jurister säger motsatsvis av inkomstsskattelagen 3 kap. 18 §.  

  ·         Du betalar dock svensk kupongskatt på utdelningar till IPS:en. Det följer av att det är fråga om ett individuellt pensionssparande, varför man ser dig som utdelningsberättigad (utdelningen tillfaller dig). Skattskyldigheten följer av 4 § Kupongskattelagen (1970:624)

  ·         Belopp som betalas ut från IPS:en beskattas som livränta, se HFD 2012 ref 4. (Utbetalning får dock som nämnts göras tidigast från 55 års ålder och under minst 5 år med samma eller stigande belopp) . Livräntan beskattas (efter ansökan hos Skatteverket) enligt lag om särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (1991:586) (SINK). Att utfallande belopp beskattas i Sverige beror på att du har haft möjlighet att göra skatteavdrag för insättningarna. I undantagsfall kan Sverige enligt tillämpligt Skatteavtal ha givit upp sin beskattningsrätt, så att beloppet bara beskattas i din nya hemviststat. Då du är bosatt i Kroatien är det enligt Skatteverket det tidigare skatteavtalet med Jugoslavien som ska tillämpas.

   

  Hur ditt pensionssparande (IPS) beskattas i Kroatien kan jag inte svara på. Den beskattningen styrs av skattelagstiftningen i Kroatien, vilken jag tyvärr inte äger någon kunskap om.

   

  Med vänlig hälsning

   

   

  Andreas Aspelin | Skattejurist | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

  Växel: + 46 (0)8 788 10 00 |

  Besöksadress: Lindhagensgatan 86 | 106 55 Stockholm | skandia.se

  Like us on Facebook!TwitterGoogle+Ebba
  cid:image005.png@01D0EAEB.A7B1DCD0

   

   

   

   

  From: mats 
  Sent: den 30 november 2017 15:26
  To: Aspelin, Andreas
  Subject:

   

  Hej Andreas,

  som du vet så försöker jag få klarhet i vad min IPS depå numera är att betraktas som, vanlig depå som ni numera skattar den då ni drar kupongskatt enl SE-HR överenskommelse, eller som pensionsförsäkring. Vilken produkt den är har nämligen skattekonsekvenser för mig hör i HR, tex om reavinst uppkommer vid omallokeringar samt hur hantera kupongen som även HR eventuellt vill beskatta. Notera i detta sammanhang att enligt DTT har HR exklusiv beskattningsrätt enligt para 13 på kapitalvinster och enl para 18 på eventuella framtida utbetalningar. Jag har även varit i kontakt med SKV som menar att det är ni som produktutgivare som måste berätta vilken produkt min IPS depå hos er är. Jag fick även detta svar från min skattejurist i augusti. Tacksam för redigt svar då jag måste hantera min deklaration här i HR i januari.

  Med vänlig hälsning,

  Mats

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  dec 01, 2017

  Hej Mats!

  Det är en extremt knivig situation onekligen. Onekligen så är det korrekt att Skatteverket får ta ut kupongskatt, kan väl delvis kompenseras för att man slipper betala avkastningsskatten men risken kvarstår att delar av pensionen dubbelbeskattas dvs med både kupongskatt nu och SINK i framtiden. Då det verkar vara väldigt osäkert hur Kroatien hanterar dessa så är det ytterligare en aspekt som förvärrar problematiken.

  Jag ska erkänn att jag inte har någon bra lösning på problemet. Frågan är om man kan komma runt beskattningen i Kroatien så att du eventuellt skulle kunna flytta sparandet till en fond mm där det inte förekommer några utdelningar.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  dec 02, 2017

  Är det en depå skattar inte HR överhuvudtaget om aktierna var köpta innan 2016, dock skattar man utdelningar, i Se med 15 procent. Jag kan således sälja och köpa fond, och vänta med uttag i 2 år, då de ej heller vill skatta ev reavinst. Detta om det är en depå vilket varken Skandia eller SKV vill svara på. Vidare, är det en depå så kan jag, enligt DTT och GR regler sälja allt utan skatt, och flytta det till en vanlig depå. Men frågan är vad är det numera för mig, som utflyttad sedan 2012, för produkt ? 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  dec 02, 2017

  Hej Mats!

  Om jag läser Skandias svar så får jag intrycket att de menar att detta är en pensionsförsäkring enligt svensk lagstiftning och att utbetalningar därmed ska beskattas med SINK. Dock menar både dem och Skatteverket att utdelning ändå ska beskattas med kupongskatt vilket blir väldigt konstigt då det blir väldigt oklart vad man äger.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  dec 02, 2017

  Enligt 18 para punkt 1 så har även SE gett upp beskattningsrätten på pensioner till HR. SINK är således inte aktuellt, då SKV kommer utfärda ett sk nollintyg. Vad som är intressant är om detta är en depå, då jag då kan ta ut allt här i HR utan skatt då papprena var köpta innan 2016. Kuponger kan jag dock inte strunta i då de vill beskatta dylikt. Men saken är att varlen Skandia eller SKV vill svara på frågan vad det numera är för produkt. Depå eller någon form av pensionslösning. Ej heller Kaj kunde svara.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  dec 07, 2017

  Se senaste svar från SKV senast. Då svensk skatt är avräkningsbar mot HR skatt, som understiger de 15 procent SE drar på kuponger, så kanske jag kan strunta i det? Stämmer det Daniel ?

  Hej,

   

  Om du och ditt sparinstitut inte kommit överens om nya villkor för ditt sparande bör det fortfarande ses (enligt svenska skatteregler) som IPS. Det är alltså varken ITP (tjänstepension) eller KF (kapitalförsäkring). Om ni däremot valt att ta ut (med avskattning) sparandet och spara i en annan sparform är det villkoren i den nya sparformen som avgör beskattningen av både löpande inkomster (som utdelning och ränta t.ex.) och inkomst vid avyttring/uttag.

  Märk väl att det är skillnad mellan en obegränsat skattskyldig IPS kontohavare och en begränsat skattskyldig ditto i fråga om avkastningsskatten. Som begränsat skattskyldig är du inte skyldig till avkastningsskatt. Men detta medför också att undantaget till beskattningen av utdelningar och realisationsvinster som medges obegränsat skattskyldig kontohavare uteblir.

  Läs mer:

  https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/2671.html#h-Pensionssparkonto

  Om du har hemvist i Kroatien ska du enligt skatteavtalet beskattas för utdelningar endast från svenska bolag och då med högst 15%

  Om mer kupongskatt har innehållits från en utdelning från svenskt bolag än 30% ska återbetalning begäras från Skatteverket, därför att HR inte kommer att räkna av mer än 15%

  Med vänlig hälsning.

  Nicolas

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  dec 08, 2017

  Hej Mats!

  Det stämmer att Kroatien ska avräkna den svenska skatten. Om den kroatiska skatten är lägre än 15 procent så innebär det att det inte blir någon skatt alls i Kroatien.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  dec 11, 2017

  OK, men märk väl att SKV anser det möjligt att omförhandla villkoren i en IPS !!!! Kupongskatt är nämligen inte relevant här i HR om IPS, men däremot om vanlig depå så som de skattar den i SE !!!! Frågan till dem har altid varit vad det är för en produkt numera, en vanlig depå så som SKV skatar den eller en pensionsprodukt, så som de inte längre skattar den. Svaret är än en gång God Dag Yxskaft !!! Vad göra ?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  dec 11, 2017

  Hej igen Mats!

  Jag vet faktiskt inte hur man ska hantera detta, Skatteverket menar att den kan vara både depå och IPS samtidigt dvs man menar att då du inte betalar avkastningsskatt så ska utdelningen beskattas som om det är en depå. Å andra sidan anser man den samtidigt vara en IPS så när du tar ut pengarna så kommer det att SINK beskattas.

  I nuläget verkar det inte finnas någon lösning på problemet, jag uppfattar det som om du tog ut pengarna så kommer det att bli någon typ av beskattning på uttaget, jag tolkar svaret som om att man ser det ska SINK beskattas. Låter du pengarna stå kvar så får du betala kupongskatten.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  dec 12, 2017

  Om det är en pensionslösning så vill HR, inte SE, beskatta det vid uttag, inget annat och inte innan. 10 årsregeln är 0 år och enligt artikel 18 punkt 1 i DTT så har även SE gett upp skatterätten på privata pensioner. Är det däremot en depå så bryr sig HR, då avtalet är att SE skall ta 15 procent och HR 15 procent. Däremot så vill HR inte skatta aktier köpta före 2016. Problemet är att ingen vill svara på vad det numera är för en produkt, vare sig SKV eller Skandia. Och i min värld så kan inte IPS som flyttad vare både och. Och jag måste hantera deklaration här varför det är viktigt att veta.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  dec 12, 2017

  Hej Mats!

  Om jag tolkar svaren från både Skandia och Skatteverket rätt så menar de att detta fortfarande är en IPS. Orsaken till att du blir beskattad med kupongskatt beror enligt Skatteverket att du inte betalar någon avkastningsskatt på IPS i Sverige, detta löser man då genom att du istället betalar kupongskatt.

  Mitt råd skulle därför vara att hävda att det är en IPS även i Kroatien men accepterar de den svenska klassificeringen? I Sverige så är det ju många gånger så att man inte accepterar den utländska pensionsförsäkringen som en svensk pensionsförsäkring utan klassificerar om den till kapitalförsäkring etc.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  dec 13, 2017

  Jag har även en IPS på Avanza. Den är investerad i en fond. Där dras ingen avkastningsskatt. IPS på Skandia är investerad i Investor, där kupong existerar. Där drar man svensk skatt till 15 procent. Vad är skillnaden ? Jag menar att SKVs svar inte håller. Beträffande HR skulle jag vara lycklig om de betraktade IPS som vanlig depå, då det skulle betyda att jag kan plocka ut slantarna skattefritt då aktierna-fonderna var köpta före 2016, då de ej skattar reavinst. Oavsett vad, jag finner senaste svaret oacceptabelt då avkastningsskatt inte dras om tex svensk fond.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  dec 13, 2017

  För att exeplifiera, låt oss säga att jag säljer Investor i min IPS på Skandia, utlöser det då reavinstskatt som endast HR har rätt att skatta enligt DTT ? Därefter sätter jag det i en svensk fond, på vilken SKV inte drar avkastningsskatt och jag behöver inte oroa mig för kuponger, som de vill skatta, i detta land.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  dec 13, 2017

  Hej Mats!

  Jag förstår din frustration då det inte verkar gå att få ett klart svar från varken Skandia eller Skatteverket. Inte blir det tydligare nu när det verkar vara helt olika behandling av olika sparanden. När jag läser sista svaret från SKV så tolkar jag det som att IPS kvarstår som IPS även om du bor i Kroatien. Att man tar ut kupongskatt beror endast på att du inte betalar avkastningsskatt dvs man ersätter avkastningsskatten med en kupongskatt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  dec 14, 2017

  Så är det Daniel, och de rapporterar bruttokupongen numera. Den ingår även i min Svenska deklaration. Men vad händer om jag säljer av Investor och omplacerar till en svensk fond som ingen utdelning ger ? Utlöses reavinstskatt ? Så att jag därefter vid uttag beskattas progressivt här i HR ? Uttag vill de nämligen beskatta här om pension, dock ej uttag från depå !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  dec 15, 2017

  Hej igen Mats!

  Om jag förstått allt rätt av ovanstående svar så kan du omplacera fritt inom försäkringen och detta ska vara skattefritt. Då både Skatteverket och Skandia hävdar att det är fortfarande är en pensionsförsäkring så torde inte detta vara ett problem. Om HR ser detta som en pensionsförsäkring så kan jag inte se det som annat att det kommer att beskatta utbetalningarna med en progressiv skatt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  nov 25, 2019

  Jag omplacerade till en fond för ett antal år sedan och har varken hört från SKV i Hr eller SE om detta. Jag kan enligt svensk lag ta ut beloppet i en klumpsumma nör sp är aktuellt och tror då att HR beteraktar det som en depå. Time will tell - the heuristic way. Sedan vilar en förbanelse över SKV.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  Roberth
  okt 28, 2022

  Hej Mats - har läst tråden och inläggen och är intresserad av att komma i kontakt med dig direkt. Vi har tankar på att flytta till Kroatien nämligen. Mejla mig gärna direkt på;

  rob_esbjerg@hotmail.com

   

 1. anon
  matgus3
  nov 08, 2022

  Det finns ett dubbelbeskattningsavtal. Mitt rad ar att, forutom att sktriva ut dig och begara fran bolag 0 skatt via blankett, att strunta i SKV. Dom skapar bara problem och vet inte alltid vad de gor. Good luck.

  <p>Mats</p>