En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om utökade möjligheter för Skatteverket att bedriva viss brottsbekämpande verksamhet. Förslagen har tagits fram av Skatteverket.

- För att bekämpa den organiserade brottsligheten måste samhällets insatser sättas in på flera fronter. Hela byråkratins verktygslåda ska aktiveras. Jag ser nu fram emot att ta del av hur skatteverkets förslag kommer att tas emot av remissinstanserna, säger finansminister Magdalena Andersson.

Falska eller manipulerade handlingar är ofta starten för en lång kedja av brottslighet såsom förfalskningsbrott, bedrägerier och penningtvättsbrott. Denna brottslighet är i regel grov och utövas ofta som ett led i annan brottslighet och bedrivs i nätverk, systematiskt eller i organiserad form.

Förslaget innebär att Skatteverket ges rätt att på eget initiativ arbeta mot ett stort antal brott, såsom olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning, som är kopplade till användandet av falska eller manipulerade intyg om brotten har samband med Skatteverkets verksamhet samt penningtvättsbrott. Syftet med förslaget är att förstärka Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

I promemorian föreslås även utökade möjligheter att lämna uppgifter mellan Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och andra verksamhetsgrenar inom Skatteverket. Detta medför att det brottsbekämpande arbetet kan bedrivas mer effektivt.

Förslagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Alf Engsbråten
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 84 53   
e-post till Alf Engsbråten, via registrator

Genvägar
Skatteverkets promemoria: Några frågor om arbete mot skattebrott

Publicerad 12 december 2017 · Uppdaterad 12 december 2017