En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen remitterar förslag om hur beräkningen av skattetillägg ska ändras. Syftet är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

- Ett välfungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen och vår skattefinansierade välfärd. Skattetillägget är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uppgiftslämnande och ett korrekt uttag av skatter och avgifter. Remissinstanserna ska nu säga sitt och jag ser fram emot att ta del av deras synpunkter, säger finansministern Magdalena Andersson.

En särskild utredare har på uppdrag av regeringen lämnat förslag om hur beräkningen av skattetillägg ska ändras. Utredaren föreslår att skattetillägget vid inkomstbeskattningen ska beräknas på underlag av undanhållet belopp och inte som i dag på underlag av undandragen skatt.

Förslaget innebär att storleken på skattetillägget inte längre kommer att variera beroende på vilket inkomstslag som avses, eller om skattetillägget avser juridiska personer, fysiska personer eller dödsbon. När det gäller andra skatter än inkomstskatt, t.ex. mervärdesskatt, föreslås att skattetillägget även i fortsättningen ska beräknas på undandragen skatt.

I syfte att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt ska ett förhöjt skattetillägg tas ut i två fall. Det ena fallet är om det är fråga om undandragande av betydande skattebelopp och det andra fallet är om det är fråga om upprepade felaktigheter.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Utredaren bedömer att förslaget kommer att leda till positiva offentligfinansiella effekter om ca 188 miljoner kronor 2019 och därefter till ca 251 miljoner kronor per år.

Bakgrund
Skattetillägget är en administrativ avgift som tas ut av den som t.ex. har lämnat en oriktig uppgift i deklarationen.

Regeringen tillsatte i oktober 2016 en särskild utredare för att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen. Syftet med översynen är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist. Åtgärden är en del av regeringens 10-punktsprogram mot skatteflykt.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator


Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Omar Bembli
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen 
Telefon 08-405 80 82   
e-post till Omar Bembli, via registrator

Genvägar
Remissinstanser: SOU 2017:94 Beräkning av skattetillägg - en översyn av reglerna

Publicerad 12 december 2017 · Uppdaterad 12 december 2017