En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, om man säljer sin Svenska AB med kvalificerade aktier i ett fåmansbolag genom att underprisöverlåta hela aktiebolaget till utländska juridiska p, utanför EES område, med samma ägare ledd både bolagen, och om verklig ledningen/ägaren är obegränsat skatteskyldig i Sverige, som har 100 % av både företagen AB, en svenska och en utländska bolag, samt har utländska bolaget fast driftställe i Sverige som skattar inkomsten av näringsverksamheten här Sverige, Kan man då uttagsbeskatta mig som ägare för underprisöverlåtelsen till utländska juridiska personen som har fast driftställe i Sverige? Om man överför tillgången till det fasta driftstället och det fasta driftstället är skattskyldig i Sverige?

mvh Mow

5 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jun 25, 2018

  Hej!

  En underprisöverlåtelse avser endast uttag av tillgångar i en näringsverksamhet. De kvalificerade aktierna är inte tillgångar i en näringsverksamhet utan är en privat egendom. Någon uttagsbeskattning kommer därför inte att bli aktuell i ditt fall i samband med överlåtelsen.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  mow
  jun 26, 2018

  Hej!

  menar du att överlåtelsen av samtliga kvalificerade aktierna från min svenska AB till min utlandska bolaget som jag är ägar ensam kan överlåts underpris utan uttagsbeskattning och inte jämnställs som avytring.

  mvh Mow

  <p><font face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><i>mow</i></span></font></p>

 1. anon
  D Andersson
  jun 26, 2018

  Hej igen!

  Så länge du äger aktierna privat så kan man inte tillämpa reglerna om uttagsbeskattning då denna endast tar sikte på tillgångar i en näringsverksamhet.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  mow
  jun 27, 2018

  Hej är denna regal tillämplig här? Du kommer att uttagsbeskattas om du överlåter aktier i ditt fåmansbolag utan ersättning eller mot ersättning som understiger aktiernas marknadsvärde till en utländsk juridisk person (utanför EES) som du äger andelar i. De överlåtna aktierna ska anses ha avyttrats mot en ersättning som motsvarar aktiernas marknadsvärde. I detta fall tillämpas 53 kap. 6 och 7 §§ inkomstskattelagen.

  Mvh Mow.

  <p><font face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><i>mow</i></span></font></p>

 1. anon
  D Andersson
  jun 28, 2018

  Hej igen!

  Ursäkta mig, jag läste fel att företaget som köpte aktierna skulle vara baserat inom EES området. Är det baserat utanför så är det precis som du skriver att då ska 53:6 och 7 tillämpas dvs det blir en uttagsbeskattning. Frågan är om detta går att gå runt om det utländska företaget har fast driftställe i Sverige så som du skriver från början. Enligt lagstiftningen så ska företaget höra hemma i en stat inom EES och det ska röra sig om ett AB, svenskt HB etc. Detta får till följd att AB mm ska höra hemma inom EES.

  Frågan är om det fasta driftstället kan jämställas med ett AB etc. Mitt svar skulle vara att det inte går att jämställa det fasta driftstället med ett AB i detta fall. Orsaken till mitt svar är att min erfarenhet säger att staten försöker hindra att aktierna förs utomlands tex att det fasta driftstället upphör så att aktierna tas upp i ett utländskt bolag varvid svensk beskattning kan kringgås. Att man har med EES bolag är därför en ren anpassning till Sverige EU medlemskap.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB