En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Apropå 

Utgift för negativ ränta på banktillgodohavande utgör inte en ränteutgift

Skatteverkets ställningstaganden - 23 mars, 2020 - 16:14
Kategorier: Allmäna nyheter   SKV anser inte att negativa räntor är avdragsgilla, trots att det utgör intäkt för tex vissa Danska banker. Enligt motsägelselagen, i logiken, så är ett A ett A och inte ett B. Ett B är ett B och inte ett A. Detta brukar anses sp självklart inom logiken - men gäller inte SKV (och ibland inte ens svensk lagstiftning). Läs och förstå varför vi varjeår borde dumpa ett ton gödsel utanför SKVs huvudkontor i Solna. Sorry Daniel, I know you worked there once upon a time.

1 Kommentarer
  1. anon
    matgus3
    mar 28, 2020

    Jämför detta med tex Maggans resonemang om schablonskatt på ISK och KF där idioten införde ett golv om 1 procent vid beräkningen. Således kan schablonskatten aldrig bli lägre än 33 bips. Även om statslåneräntan är negativ. Intressantt analogi och logik. Men dylikt gäller endast in SKV, inte vanliga dödliga. Notera även statens option i schablonskatt, dvs skatten utgår årligen även då eventuella reaflrluster uppstpr. Men SKV lever i sin egen värld och beter sig som Cheka kommunister - något Maggan säkert gillar.

    <p>Mats</p>