En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej Daniel,

jag har nedan frågor rörande begränsad skattskyldighet i Sverige då jag just nu är i processen att flytta från Sverige och bosätta mig i Thailand.

Efter att jag avyttrat min bostad i Swe (och även uppfyller övriga villkor för att bedömas vara begränsat skattskyldig i Swe) och kort därefter har flyttat ut från Swe:

a) Måste jag för att bedömas vara begränsat skattskyldig i Swe, förutom att uppfylla övriga villkor för detta, även uppfylla att ha befunnit mig i det nya landet minst 183 dagar efter avyttringen av bostaden i Swe eller kommer jag kunna anses vara begränsat skattskyldig (givet att jag uppfyller övriga villkor för detta) direkt efter att jag avyttrat bostaden och flyttat från Swe?

b) Om jag uppfyller alla villkor för att vara begränsat skattskyldig i Swe, blir jag då detta från och med den dagen jag uppfyller detta under ett pågående kalenderår eller är det påföljande kalenderår detta träder i kraft? Dvs: kan jag bli begränsat skattskyldig under en delmängd av ett pågående kalenderår eller är det först vid nästa kalenderår detta träder i kraft?

c) Måste jag för att kunna bedömas vara begränsat skattskyldig i Swe även kunna påvisa att jag har ett TIN-nummer (“Tax ID nummer”) i det nya landet?

d) Vad måste jag konkret göra för att ”begära” att bli prövad som begränsat skattskyldig? Är det på den närmast efter utflytt från Swe kommande deklarationen jag ska begära detta och besked ges sedan i slutskattebeskedet? Eller finns det något sätt att bli prövad för detta tidigare (innan den årliga nästkommande deklarationen)? 

Tack på förhand.

Mvh Aces

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  apr 28, 2021

  Hej,

  a och b Du anses begränsat skattskyldig redan från dagen du säljer bostaden.

  c Du behöver inte ha ett TIN nummer för att vara begränsat skattskyldig i Sverige.

  d Prövningen sker först i samband med att du lämnar deklarationen i Sverige om du inte hr någon ersättning från Sverige som ska SINK beskattas. I så fall görs prövningen direkt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB