En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 01 februari 2022

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2022 att miljöstyrningen i bonus–malus-systemet skulle skärpas. Nu lämnar regeringen en proposition med förslaget till riksdagen.

En grundläggande princip i bonus–malus-systemet är att intäkterna ska täcka kostnaderna. Andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen ökar just nu snabbt. Till följd av utvecklingen på nybilsmarknaden och för att stärka miljöstyrningen vill regeringen anpassa bonus–malus-systemet. Regeringen föreslår därför att gränserna vid beräkningen av det förhöjda koldioxidbeloppet ska sänkas för nya lätta fordon. Detta stärker även den långsiktiga finansieringen av klimatbonusen.

Förändringarna som föreslås är att den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 90 till 75 gram koldioxid per kilometer. Gränsen för när den högre nivån på det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut föreslås sänkas från 130 till 125 gram per kilometer.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2022. Förändringarna föreslås gälla för fordon som blir skattepliktiga från detta datum.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio