En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Finansiering av slopad revisionsplikt

Pressmeddelande 26 mars 2010 Finansdepartementet

Finansiering av slopad revisionsplikt

Finansdepartementet föreslår i en promemoria att fastighetsskatten för vattenkraftverk höjs samt att stämpelskatten för juridiska personers förvärv av fast egendom och tomträtter höjs. Skattehöjningarna bidrar bland annat till finansiering av slopad revisionsplikt.

Informationsutbytesavtal med Andorra

Pressmeddelande 18 mars 2010 Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Andorra till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Andorra som undertecknades den 24 februari 2010.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i Andorra och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Informationsutbytesavtal med Bahamas

Pressmeddelande 10 mars 2010 Finansdepartementet

Avtal om informationsutbyte med Bahamas förhindrar skattefusk

Informationsutbytesavtal med San Marino till riksdagen för godkännande

Pressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med San Marino till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med San Marino som undertecknades den 12 januari 2010.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i San Marino och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Proposition

Pressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Turks- och Caicosöarna som undertecknades den 16 december 2009.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i Turks- och Caicosöarna och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Proposition

Pressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Samoa till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Samoa som undertecknades den 16 december 2009.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i Samoa och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Proposition

ressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Gibraltar till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Gibraltar som undertecknades den 16 december 2009.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i Gibraltar och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Proposition

Pressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Cooköarna till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Cooköarna som undertecknades den 16 december 2009.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i Cooköarna och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Proposition

Pressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Anguilla till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Anguilla som undertecknades den 14 december 2009.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i Anguilla och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Proposition

Pressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Införande av trängselskatt i Göteborg

I enlighet med en framställan av Vägverket och Göteborgs kommun föreslår Finansdepartementet i en departementspromemoria att trängselskatt ska införas i Göteborgs kommun.

I en framställan, som inkom till Finansdepartementet den 1 februari 2010, föreslår Göteborgs kommun och Vägverket och att trängselskatt ska införas i Göteborg.

Lagstiftning

Pressmeddelande 24 februari 2010

Finansdepartementet

Avtal om informationsutbyte med Andorra förhindrar skattefusk

Sverige har i dag undertecknat ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden med Andorra. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Andorras skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Lagrådsremiss

Pressmeddelande 19 februari 2010

Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas och landansluten el för fartyg

Regeringen föreslår förbättrade skattemässiga förutsättningar för biogas och landansluten el till fartyg som ligger i hamn. Syftet är att öka användningen av förnybar energi och minska utsläppen. Förslaget remitteras till Lagrådet idag.

För att stimulera användningen av biogas föreslår regeringen ändringar i skattereglerna. Därmed förbättras Sveriges möjligheter att nå målet om andel förnybar energi till 2020.

Lagstiftning

Pressmeddelande
18 februari 2010
Finansdepartementet

Nya regler om koncernavdrag

Regeringen föreslår nya regler om koncernavdrag för att anpassa de svenska reglerna till EU-rätten. Förslaget innebär att ett svenskt moderföretag i vissa fall ska få göra avdrag för en förlust hos ett helägt utländskt dotterföretag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det måste dock röra sig om en slutlig förlust i ett likviderat dotterföretag. Förslaget lämnas i en remiss till Lagrådet i dag.

Regeringsrätten har i flera domar kommit fram till att de svenska reglerna om koncernbidrag strider mot EU-rätten eftersom de inte tillåter ett svenskt moderföretag att göra avdrag för en slutlig förlust i ett utländskt helägt dotterföretag.

Minskade egenavgifter

Minskade egenavgifter för att göra det mer attraktivt att driva företag Egenavgifterna föreslås minska med 5 procentenheter, dock högst 10 000 kronor per år. Läs mera här.

Sidor