En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
28 maj 2010
Finansdepartementet

Förslaget om ytterligare skattesänkning för pensionärer på remiss

Finansdepartementet skickar i dag ut på remiss det förslag om ytterligare
skattesänkning för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år som
presenterades i samband med vårpropositionen. Syftet med förslaget är att minska finanskrisens efterverkningar och förbättra välfärden för pensionärer.

För att skattesänkningen inte ska motverka arbetslinjen, får den som arbetar mer under de aktiva åren högre nettopension än vad han eller hon får med dagens skatteregler.

För en ensamstående pensionär med full garantipension innebär förslaget att skatten sänks med mellan cirka 900 och 1 400 kronor per år beroende på nivån på kommunalskatten. För en pensionär som har 150 000 kronor i årsinkomst innebär förslaget att skatten sänks med mellan ca 2 400 och 2 800 kronor per år beroende på nivån på kommunalskatten.

Regeringen föreslår att den ytterligare skattesänkningen börjar gälla den 1 januari 2011.

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Promemoria: Ytterligare skattesänkning för pensionärer
(http://www.regeringen.se/sb/d/12747/a/146833)