En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
13 oktober 2014
Finansdepartementet

Bekymmersamt läge för de offentliga finanserna

Det finansiella sparandet bedöms tydligt avvika från överskottsmålet. De senaste årens ofinansierade skattesänkningar har bidragit till att underskotten i de offentliga finanserna har vuxit, även när konjunkturen stärkts. Nu ska underskotten steg för steg pressas tillbaka, så att Sverige håller sig inom det finanspolitiska ramverket. Därför kommer nya reformer att finansieras fullt ut i budgetpropositionen för 2015.

- Det offentliga sparandet befinner sig i ett mycket bekymmersamt läge. Finanspolitiken måste därför få en mer ansvarsfull inriktning framöver, säger finansminister Magdalena Andersson vid en presentation av det ekonomiska läget i dag.

Den svenska ekonomin bedöms återhämta sig under 2015. Men det finns fortfarande gott om lediga resurser i ekonomin och risken för en svagare utveckling dominerar.

Samtidigt bedöms de offentliga finanserna ligga långt under målet på 1 procents överskott i genomsnitt under en konjunkturcykel. För att komma tillbaka till målet krävs att underskotten pressas tillbaka. De senaste årens ofinansierade skattesänkningar behöver ersättas av en ordning där reformer genomförs på ett ansvarsfullt sätt. De närmaste åren kommer regeringens förslag att finansieras fullt ut.

- För tredje gången av tre möjliga efterlämnar en borgerlig regering stora hål i statens finanser. Det är hög tid för en ansvarsfull politik. Regler är till för att hållas, säger finansminister Magdalena Andersson.

Kontakt
Fredrik Kornebäck
Presskontakt hos Magdalena Andersson
070-246 65 03