En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, Jag och min familj har bott utomlands sedan 2005. Vi skulle nu vilja sälja våra familjemedlemmars aktiefonder. Jag har hört att 10 års regeln bara gäller aktier och att det finns en 5 års regel för aktiefonder. Stämmer detta ?

Kommer reavinst beskattningen att påverkas av att vi fortfarande äger och hyr ut vår privatbostad i Sverige. Mina barn är under 18 år.

Tack för hjälp och rådgivning

 

mvh

Keith

4 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  dec 19, 2011

  Hej!

  Tyvärr så tor jag att du inte kan komma förbi att du kommer att bedömmas som att du har väsentlig anknytning till Sverige. Jag har hämtat nedanstående info från SKV:s handledning internationell beskattning. 

  Väsentlig anknytning

  För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas;

  om han är svensk medborgare,

  hur länge han var bosatt här,

  om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,

  om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,

  om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,

  om han har sin familj här,

  om han bedriver näringsverksamhet här,

  om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,

  om han har en fastighet här och

  liknande förhållanden (3 kap. 7 § 1 st. IL).

  Se vidare Handledning för internationell beskattning (SKV 352), avsnitt 2.1.2.

  Femårsregel 

  Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning (3 kap. 7 § 2 st. IL). Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Se vidare Handledning för internationell beskattning (SKV 352), avsnitt

  2.1.2.3.2.

  Eftersom du har kvar din privatbostad här i landet så finner jag att inte kommer att kunna gå fri från svensk beskattning. 

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  Moskvabo
  dec 20, 2011

  Hej, tack för ditt svar. Hur ser det ut för mina barn som är 15 och 17 år. Måste de betala reavinst på sina aktiefonder (Nordea Futura Fond), om de säljer dem. Min barn har också varit bosatta utomlands sedan 2005.

  Tacksam för svar.

  Mvh

  Keith 

   

 1. anon
  Moskvabo
  dec 20, 2011

  OK tusen tack !