En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Efter min pensionering vill min arbetsgivare ha mig kvar i ytterligare cirka ett halvt år under nästa år.

Jag har erbjudit mig att jobba vidare som konsult och kommer därigenom att få ut cirka 1 miljon till mitt nybildade AB.

Därefter kommer inte någon verksamhet att förekomma i bolaget, utöver förvaltning av likvida medel.

Min plan är att INTE lyfta någon lön från bolaget utan leva på min pension.

Efter
28 % vinstskatt i bolaget, kan jag sedan i ca 10 år lyfta 65 tkr per år
i utdelning med 20 % kapitalbeskattning. Totalskatt = 42,4%.

 

Är detta ett bra upplägg eller kan jag sänka beskattningen ytterligare?

 

Ett
bolag som vilat i 5 kalenderår kan säljas med 25 % kapitalbeskattning.
Ett sådant alternativ skulle innebära en snabbare avveckling till en
lite högre beskattning.

Samtidigt skulle bl.a. revisorskostnaderna bli lägre med färre aktiva år. Totalskatt = 46%

 

Vad krävs för att ett bolag ska betraktas som ett "vilande aktiebolag"?

 

 

 

5 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  aug 23, 2006

  Hej Tekio!

  Tyvärr lär inte Skatteverket godkänna Ditt upplägg men av ett annat skäl än Du tror.

  Enligt praxis är det nämligen normalt att ett konsultarvode från en tidigare arbetsgivare behandlas som lön med full beskattning även om arvodet förs över till  det av konsulten ägda aktiebolaget. Dessutom får utgivaren av arvodet normalt betala arbetsgivaravgifter. Det är svår att hitta någon väg runt detta.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  tekio
  sep 01, 2006

  Hej Clas

  Det skulle vara intressant att höra lite mer om vad
  det är för praxis, som jag aldrig hört talas om. Tidigare har jag bara
  hört om arbetsgivarnas ovilja till situationen med f.d. anställda som
  konsulter.

  Tillämpar
  skattemyndigheten någon särskild karenstid för denna situation eller
  gäller den fram till min död? Gäller denna praxis bara pensionärer?

  Den
  statliga myndighet jag ska pensioneras från, har i flera fall anlitat
  f.d. anställda som konsulter. Både personer som bildat egna bolag och
  personer som gått till andra konsultföretag  eller 
  bemanningsföretag. Jag känner också till flera fall då publika aktiebolag anlitat f.d. anställda som konsulter.

  Myndigheten upphandlar mina tjänster enligt "Lagen om offentlig upphandling" § 17:
  1. tjänsterna av tekniska eller konstnärliga skäl eller på
  grund av ensamrätt kan utföras av endast en viss leverantör,

  Jag
  går i pension, och har absolut inget intresse av att fortsätta som
  anställd.
  Jag pensioneras från en heltidstjänst.
  Konsultuppdragets omfattning blir 60% av heltid.

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 06, 2006

  Hej Tekio

  Det är alltid svårt att få Skatteverket att godta att ett konsultuppdrag för en f.d. arbetsgivare redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet. Verket vill omklassificera till inkomstslaget tjänst. Om Du har flera kunder kan saken komma i ett annat läge.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  tekio
  dec 06, 2006

  Hej Clas
  Den nya regeringen har antytt att kravet på flera uppdragsgivare ska tas bort.
  Om det gjorts, är det väl nytt läge nu?

  Ett stort konsultföretag
  med flera konsulter hos Myndigheten har träffat avtal med Myndigheten
  och anlitar mitt bolag / mig som underkonsult. Kommer Skatteverket att
  angripa detta upplägg?

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 30, 2006

  Hej Tekio!

  OM Regeringens antydan blir lag, kan det nog hända att upplägget kommer att stå sig bra. Jag antar dock att det kommer att ställas vissa villkor för att kravet på flera uppdragsgivare skall falla bort.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB